Dokument & lagar (279 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Behandling av proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar

2010-02-02 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:17

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM Tisdagen den 2 februari 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: kammarens preliminära ärendeplan för perioden efter påsk. Kammarkansliet har bett utskotten att se över sin planering och eventuellt

2010-02-02

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av riksrevisor Claes Norgren åtföljd av Mats Johansson, Ann-Christin Johnreden, Krister Sund och Anneli Josefsson, Riksrevisionen, om RiR 2009:22

2010-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern lämnar information angående avslutat svenskt och nytt spanskt ordförandeskap i EU 2. Justering av protokoll 2009/10:12 3. Behandling

2010-01-28 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:14

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-01-28 TID 08.00-09.00 09.30-09.40 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksdepartementet Jordbruksminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information angående avslutat och nytt ordförandeskap

2010-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:16

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren, åtföljd av revisionsdirektörerna Mats Johansson, Ann-Christin Johnreden och Krister Sund och revisionsledaren

2010-01-28

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling av motioner om djurskydd m.m. föredragande JS/ 2. Övriga frågor Bilagor PM och motioner till punkt 1 Rapport från Jordbruksrådet 18 jan.

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, allmän information om EU-frågor 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet LD-

2010-01-26 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:13

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-01-26 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling motioner om djurskydd m.m. Ärendet bordlades för fortsatt handläggning. 2 Nästa sammanträde Meddelades att nästa sammanträde ska

2010-01-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:15

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM Tisdagen den 26 januari 2010 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om: att lämna förslag om inrikesresa under våren, att lämna intresseanmälan för resa till Bryssel under våren. Informerades om resan till Dublin

2010-01-26

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:11 2. Behandling av motioner om övergripande miljöfrågor föredragande LS/ 3. Behandling av motioner om skogspolitik

2010-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information angående proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen a Svenskt Näringsliv, Carina Lindfelt och Lars Gellner b Saco, Lena Maier

2010-01-21 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:12

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-21 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 17 december 2009 justerades. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling motioner om övergripande miljöfrågor.

2010-01-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:14

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM Tisdagen den 21 januari 2010 TID 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades angående proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen av a avdelningschefen Carina Lindfelt, åtföljd av arbetsrättsjuristen

2010-01-21

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Behandling av proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, följdmotioner

2010-01-19 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:13

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM Tisdagen den 19 januari 2010 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att ledamöterna uppmanas att senast den 27 januari besvara en enkät om arbetet i utskotten som är en del av den s.k. EUMOT- undersökningen.

2010-01-19

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Statssekreterare Elisabet Falemo, Miljödepartementet, informerar inför Miljörådet den 22 december 2009 2. Justering av protokoll 2009/10:10 3. Inkomna

2009-12-17 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:11

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-12-17 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Miljöråd Statssekreterare Elisabet Falemo med medarbetare, Miljödepartementet, informerade inför Miljörådet den 22 december 2009. 2 Justering av protokoll Protokollet

2009-12-17

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson, om KOM2009 553 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2010 av

2009-12-10 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:10

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-12-10 TID 08.00-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om vissa fiskemöjligheter för 2010 Utskottet överlade med statssekreterare Rolf Eriksson åtföljd av tjänstemännen Eva Sjögren, Elin Johnson, Anna

2009-12-10