Dokument & lagar (279 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2009/10:AU4 En förenklad semesterlag, m.m. EMD- 4. Avrapporteringar 5. Justering

2009-11-05 09:30:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:7

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om frågan om betänkanderubriker. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av betänkande 2009/10:AU4

2009-11-05

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:3 2. Fortsatt behandling av Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken föredragande CM/ 3. Behandling av proposition

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Claes Stråth åtföljd av Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet GU-

2009-11-03 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:4

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-11-03 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Åke Sandström c hälsades välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 22 oktober

2009-11-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:6

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 2 Kanslimeddelanden Ingenting

2009-11-03

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort åtföljd av Kristian Persson och Ingrid Boström, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF 2. Kanslimeddelanden

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:2 2. Behandling av proposition 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt

2009-10-22 08:30:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:3

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-22 TID 08.30-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Ordförande hälsade Lars Hjälmered m välkommen som ny ledamot i utskottet. 2 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 15 oktober 2009 justerades.

2009-10-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:5

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Anne-Marie Qvarfort, åtföljd av arbetsmarknadsanalytikern Kristian Persson och försäkringsjuristen Ingrid Boström,

2009-10-22

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist åtföljd av Lena Liljebäck och Claes Olsson, Arbetsförmedlingen Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2009-10-20 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:4

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck och analyschefen Clas Olsson, Arbetsförmedlingen.

2009-10-20

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information från statssekreterarna Bettina Kashefi, Socialdepartementet, och Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet, om stöd Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2009-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Rolf Eriksson, Jordbruksdepartementet, om KOM2009 439 Förslag till rådets förordning om fastställande

2009-10-15 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:2

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-15 TID 08.00-09.10 10.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om vissa fiskefrågor Utskottet överlade med statssekreterare Rolf Eriksson åtföljd av tjänstemännen Tomas Dahlman, Linda Broström, Elin

2009-10-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:3

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades om stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen av statssekreteraren Bettina Kashefi, åtföljd av ämnessakkunnige Leif Westerlind, Socialdepartementet,

2009-10-15

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, a överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen om inrättande av ett

2009-10-13 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:2

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Tisdagen den 13 oktober 2009 TID 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordförande hälsade den nya suppleanten i utskottet Michael Anefur och den nya utskottshandläggaren på kansliet Linda Backman välkomna. 1 Arbetsmarknadsminister Sven Otto

2009-10-13

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information från LO/TCO/Saco med anledning av proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Övrigt 3. Nästa sammanträde

2009-10-06 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:1

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Tisdagen den 6 oktober 2009 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades med anledning av proposition 2008/09:187 Genomförandet av tjänstedirektivet av internationella sekreteraren Leif Dergel, TCO, förbundsjuristen Annett Olofsson,

2009-10-06