Dokument & lagar (431 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:13 Onsdag 2012-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om strategi för att skydda Europas vattenresurser Överläggning Miljöminister Lena Ek KOM2012 673 2. Miljöråd 17 december 2012 Information Miljöminister

2012-12-12 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 20121212 TID 08.00 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om strategi för att skydda Europas vattenresurser Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Lena Ek åtföljd av tjänstemännen, Emma Lindberg, Malin Gunnarsson,

2012-12-12

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-12-06 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Tillträde till genetiska resurser m.m. MJU6 Fortsatt subsidiaritetsprövning. Information från regeringen Miljödepartementet KOM 2012 576 Föredragande: LS 2. Justering

2012-12-06 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 20121206 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att riksdagens representant vid Europaparlamentet i Bryssel, Tuula Zetterman, får närvara under punkt 2. 2 Tillträde till genetiska

2012-12-06

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om Europeiska socialfonden KOM2011 607 slutlig Statssekreteraren Marita Ljung Näringsdepartementet 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering

2012-12-04 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM Tisdagen den 4 december 2012 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information om Europeiska socialfonden Statssekreteraren Marita Ljung, biträdd av kanslirådet Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, samt ämnesrådet Jasmina

2012-12-04

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: LS, ALK och FJ 3. Utgiftsområde

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om direktivförslag om tjänstepensioner KOM2007 603 Statsrådet Hillevi Engström m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. EU-information från regeringen Statsrådet

2012-11-29 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 20121129 TID 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anne Rymer Rythén, Lennart Blecher och Johanna Back, som arbetar med förstudien Digital mötestjänst för utskott och EU-nämnd

2012-11-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM Torsdagen den 29 november 2012 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning om direktivförslag om tjänstepensioner Utskottet beslutade om ljudupptagning under punkten 1. Statsrådet Hillevi Engström, politisk sakkunnige

2012-11-29

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-22 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-22 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 28-29 november 2012 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson 2. Justering av protokoll 3. Forskning och innovation Fråga om yttrande till UbU

2012-11-22 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 20121122 TID 08.00 09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 28-29 november 2012 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga med statssekreterare Magnus Kindbom, Landsbygdsdepartementet, om följande punkter på rådsdagordningen:

2012-11-22

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövning MJU1y Justering Föredragande: LS 3. Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid MJU4

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen AU2y Justering Yttr. till KU Föredragande: LD 2. Forskning och innovation Fråga om yttrande till UbU samt

2012-11-20 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 20121120 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7 2 Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövning MJU1y Utskottet fortsatte behandlingen av konstitutionsutskottets

2012-11-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM Tisdagen den 20 november 2012 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen AU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande i fråga om konstitutionsutskottets uppföljning

2012-11-20

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-15 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Genomförande av samstämmighetspolitiken för utveckling Fråga om yttrande till UU Skriv. 2012/13:167 och motioner Föredragande: ALK 2. EU-förslag om ändring av direktiv

2012-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-15 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Föredragning Prop. 2012/13:1, skr. 2012/13:29 och motioner Föredragande: LD och EMD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2012-11-15 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 20121115 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Genomförande av samstämmighetspolitiken för utveckling Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2011/12:167 och motioner. Ärendet bordlades.

2012-11-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM Torsdagen den 15 november 2012 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet behandlade proposition 2012/13:1, skrivelse 2012/13:29 och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2012-11-15