Dokument & lagar (431 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. Beredning Prop. 2012/13:55 och motioner Föredragande: LS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2013-03-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-19 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av ett antal arbetsmiljödirektiv för att anpassa dem till en förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen

2013-03-19 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 20130319 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. Ärendet bordlades. 3 Information från ordförandemötet

2013-03-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM Tisdagen den 19 mars 2013 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av ett antal arbetsmiljödirektiv för att anpassa dem till en förordning om klassificering, märkning och förpackning

2013-03-19

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-14 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 21 mars 2013 Information Miljöministern Miljödepartementet 2. Kl. 09.00 Jordbruksråd 18-19 mars 2013 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet

2013-03-14 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 20130314 TID 08.00 08.43  09.00 09.55  11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordningsfrågor Utskottet beslutade att Olle Larsson SD fick närvara under utskottssammanträdet. Ordförande hälsade Annika Duàn S välkommen som ersättare

2013-03-14

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Svensk vattenkraftsförening 2. Fiskeripolitik MJU13 Beredning Motioner Föredragande: ALK 3. Övergripande miljöfrågor MJU15 Beredning Motioner Föredragande:

2013-03-12 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 20130312 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att: Olle Larsson SD fick närvara under utskottssammanträdet, Frida Backman och Louise Dreifeldt, M-kansliet samt Therese Quiding,

2013-03-12

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-03-07 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Partnerskapsöverenskommelsen Information Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Klimatpolitik m.m MJU11 Justering Motioner Föredragande: CM 4. Fiskeavtal

2013-03-07 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-03-07 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om det s.k. tillämpningsdirektivet Statssekreteraren Bettina Kashefi Arbetsmarknadsdepartementet 2. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. AU7 Justering

2013-03-07 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 20130307 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Partnerskapsöverenskommelsen Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, informerade om den s.k. Partnerskapsöverenskommelsen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2013-03-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM Torsdagen den 7 mars 2013 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning om det s.k. tillämpningsdirektivet Statssekreteraren Bettina Kashefi Politiskt sakkunnige Albin Molander Kanslirådet Karin Söderberg Samtliga

2013-03-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 20130214 TID 08.00 08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Lena Ek åtföljd av tjänstemännen Mikael Ekman och

2013-02-24

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-21 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rehabilitering tillbaka till arbete AU5y Justering Yttrande till SfU Föredragande: LD 2. Information från regeringen Statsrådet Maria Arnholm Utbildningsdepartementet

2013-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-21 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken Överläggning KOM2011 425 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2. Jordbruksråd 25-26 februari

2013-02-21 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 20130221 TID 08.00 09.00  09.05 09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Annika Eclund KD fick närvara under sammanträdet. 2 EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken Utskottet överlade

2013-02-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM Torsdagen den 21 februari 2013 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade de nya suppleanterna Ali Esbati och Gulan Avci välkomna. Utskottet beslutade att Cecilia Back, föredragande vid justitieutskottet, får närvara

2013-02-21

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-02-14 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-14 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Överläggning KOM 2012 710 Miljöministern Miljödepartementet 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde

2013-02-14 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt beredning Avfall och kretslopp MJU8 Föredragande: ALK Livsmedelskontroll MJU9 Föredragande: LS Landsbygdspolitik m.m. MJU10 Föredragande:

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. AU7 Föredragning Prop. 2012/13:63 och motioner Föredragande: LF 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering tillbaka till arbete

2013-02-12 11:00:00