Dokument & lagar (1 395 träffar)

Motion 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson båda C med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omvandla investeringsstödet till ett


Utskottsberedning: 2018/19:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. MP Receptbelägg läkemedel med miljöpåverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att väga in miljörisker bland grunderna för receptbeläggning av läkemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2912 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2912 av Boriana Åberg M Avskaffa Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Allmänna arvsfonden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är tillsammans med Island unikt med att ha en konstruktion


Utskottsberedning: 2019/20:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2912 av Boriana Åberg (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2912 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2911 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2911 av Boriana Åberg M Informera om riskerna med kusingifte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid besök på mödravårdscentralen fråga blivande föräldrar om släktband och informera om riskerna med kusingifte och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2911 av Boriana Åberg (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2911 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2894 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2894 av Margareta Cederfelt M Förbättrat tandvårdsstöd för personer med epilepsi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra tandvårdsstödet för personer med epilepsi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2894 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2894 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2822 av Jakob Forssmed KD Bryt den ofrivilliga ensamheten Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund och problembeskrivning Kristdemokraternas reformförslag för att bryta den ofrivilliga ensamheten Stärk civilsamhället Återinför gåvoskatteavdraget


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:FiU34 2018/19:KrU15 2018/19:SfU2 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2814 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2814 av Marie-Louise Hänel Sandström M Ofrivillig ensamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bryta ofrivillig ensamhet för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ofrivillig ensamhet är en stor och bidragande orsak


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2814 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:2814 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2804 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2804 av Markus Wiechel SD Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett regeringsuppdrag till exempelvis Folkhälsomyndigheten om en nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet och


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2804 av Markus Wiechel (SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2804 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2803 av Markus Wiechel SD Samordnat ansvar och ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för vård av beroendesjukdom samt den psykiatriska


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. SD Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte bestraffa personer som på ett fördelaktigt sätt använt sig av cannabis- och hampapreparat för att lindra en svår


Utskottsberedning: 2018/19:SoU7 2018/19:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:2785 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2785 av Marie-Louise Hänel Sandström M Statlig samordning för AT- och ST-tjänstgöring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad statlig samordning kring AT-blocken i läkarutbildningen och ST-läkartjänsterna och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2785 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2785 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (pdf, 76 kB)

LSS

Motion 2018/19:2770 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2770 av Sofia Westergren M LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utförandet av den personliga assistansen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är drygt tjugofyra år sedan lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2770 av Sofia Westergren (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2770 av Sofia Westergren (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnperspektivet och barns rättigheter, inte minst rätten att göra sin röst hörd på individnivå och övergripande


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2703 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2703 av Solveig Zander C En hälso- och sjukvård utan åldersdiskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vård på lika villkor utan hänsyn till ålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2703 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2703 av Solveig Zander (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. C Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker samt tillåta gårdsförsäljning


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2664 av Petter Löberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2664 av Petter Löberg S Gemensam maxtaxa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en standardiserad maxtaxa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har man som svensk olika nivåer på högkostnadsskyddet:


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2664 av Petter Löberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2664 av Petter Löberg (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2663 av Petter Löberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2663 av Petter Löberg S Införlivandet av tandvården i sjukvårdssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införliva tandvården i det övriga sjukvårdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tänderna är


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2663 av Petter Löberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2663 av Petter Löberg (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2657 av Thomas Hammarberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2657 av Thomas Hammarberg S Åtgärder för genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en systematisk uppföljning av funktionsrättskonventionen i Sverige ska ske


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2657 av Thomas Hammarberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2657 av Thomas Hammarberg (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2652 av Saila Quicklund M Statligt finansierad hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)