Dokument & lagar (2 207 träffar)

Motion 2018/19:2645 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2645 av Saila Quicklund M Återinförandet av fritidspengen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att återinföra fritidspengen för barn till föräldrar som långvarigt lever på försörjningsstöd, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2645 av Saila Quicklund (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2645 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2641 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2641 av Ellen Juntti M En samlad nationell strategi och handlingsplan för att bekämpa våld mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell strategi och handlingsplan för att bekämpa våld mot barn och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2641 av Ellen Juntti (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2641 av Ellen Juntti (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. C Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Centerpartiet strävar efter


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder ska vidtas som verkar för gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl samt om


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda ändringar i bestämmelserna i den lag som styr Allmänna arvsfondens utdelning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2538 av Kristina Yngwe C Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Skåne till provlän för gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska besöksnäringen


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi båda C Utvärdera den svenska missbrukspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på det förebyggande missbruksarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10 2018/19:SoU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson C Kvinnors hälsa och klimakteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökade anslag till forskning om kvinnors hälsa, med fokus på klimakteriet och symtomlindring av övergångsbesvär, och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2479 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2479 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD Ändrad praxis för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrad praxis vid sena aborter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att kvinnor i Sverige har en möjlighet att


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2479 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2479 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2478 av Julia Kronlid och Angelica Lundberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2478 av Julia Kronlid och Angelica Lundberg båda SD Samvetsfrihet för vårdpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en lagstadgad rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal i enlighet med resolution 1763 från Europarådet vad gäller


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2478 av Julia Kronlid och Angelica Lundberg (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2478 av Julia Kronlid och Angelica Lundberg (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. SD Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskad graviditet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det förebyggande arbetet för att stötta kvinnor vid en oönskad graviditet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2476 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2476 av Boriana Åberg M Förändring av den svenska alkoholpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa Systembolagets monopol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Systembolaget grundades 1955 för att


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2476 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2476 av Boriana Åberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2450 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2450 av Mikael Oscarsson KD Om nya riktlinjer för fosterdiagnostik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införlivandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i nya riktlinjer kring fosterdiagnostik och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2450 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2450 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. C Vård- och omsorgsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge patienten rätt att välja slutenvård i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11 2018/19:SoU12 2018/19:SoU13 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 8 avslag, 7 bifall,

Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2442 av Lars Thomsson C Ändra lagstiftning kring säkerhet för demenssjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreslå lagändringar för att skapa såväl rättssäkerhet som säkerhet vad gäller liv och hälsa för den som drabbats av demenssjukdom


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av öl och vin ska införas på försök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norge har tagit ett första


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2436 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2436 av Martina Johansson C Undersöka skillnader för olika utförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan ge förutsättningar för alla utförare inom vård och omsorg att verka på lika villkor och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2436 av Martina Johansson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2436 av Martina Johansson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2424 av Lars Thomsson C Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör överväga att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson C Våld mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att införa en nationell tillsynsinstans som granskar att alla landsting och regioner säkerställer att barn och unga med psykisk


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 78 kB)