Dokument & lagar (388 träffar)

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2822 av Jakob Forssmed KD Bryt den ofrivilliga ensamheten Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund och problembeskrivning Kristdemokraternas reformförslag för att bryta den ofrivilliga ensamheten Stärk civilsamhället Återinför gåvoskatteavdraget


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:FiU34 2018/19:KrU15 2018/19:SfU2 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. M Sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska undersöka lämpligheten i och förutsättningarna för en särskild rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska diagnoser


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:SfU13 2018/19:SfU20 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Trygga socialförsäkringar i ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga höjda tak i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2660 av Sultan Kayhan S Den som blir sjuk ska inte bli fattig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringskedjan för att säkerställa att sjukförsäkringen ger trygghet för den som drabbats av sjukdom, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2547 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2547 av Rickard Nordin C Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av trygghetssystemen för att inkludera företagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2547 av Rickard Nordin (C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2547 av Rickard Nordin (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:NU7 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2972 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2972 av Christian Carlsson KD Översyn av diskrimineringslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2972 av Christian Carlsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2972 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Sörmland till ett pilotlän för samverkansinsatser mellan myndigheter och näringsliv i syfte att minska


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2757 av Sultan Kayhan S Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska hälsoklyftan och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine MP Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av reformer som sänker normalarbetstiden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i varje län och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi MP Utveckla Diskrimineringsombudsmannens arbete för att motverka diskriminering bl.a. på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga ärenden som uppfyller DO:s kriterier för en rättslig prövning


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi MP Motverka ungdomsarbetslöshet i särskilt utsatta områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ungdomsarbetslösheten i socioekonomiskt utsatta grupper kan minskas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:JuU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander båda C Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa reformer som ökar utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde och delaktighet på


Utskottsberedning: 2018/19:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius båda C Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den psykiska ohälsan ökar i vårt land, trots att


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. S Jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:UbU11 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2327 av Åsa Lindhagen (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2327 av Åsa Lindhagen MP Ekonomiska livsvillkor och stärkta möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en statlig offentlig utredning om hur den ekonomiska situationen kan


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2327 av Åsa Lindhagen (MP) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2327 av Åsa Lindhagen (MP) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:2296 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2296 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av definition av arbetsintegrerande sociala företag i lag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsintegrerande sociala


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2296 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2296 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. S Ta vara på samtyckeslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för genomförande av pedagogiskt arbete med utgångspunkt i den nya samtyckeslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:FiU34 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 91 kB)