Dokument & lagar (803 träffar)

Motion 2018/19:2064 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2064 av Gulan Avci m.fl. L Det livslånga lärandet och företagens kompetensbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att undersöka hur det offentliga kan underlätta för företag att investera i personalens kompetensutveckling


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2064 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2064 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. L Förebygg diskriminering på arbetsplatser och gör det lättare att anmäla trakasserier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsmiljöstrategin i större utsträckning bör omfatta initiativ som underlättar för arbetsgivare


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU8 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2034 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2034 av Gulan Avci m.fl. L En modern och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommittédirektiv 2018:8 bör utvidgas och även inkludera att utreda hur en inkomstgrundad arbetslöshetsförsäkring kan bli


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2034 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2034 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:FiU34 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström båda S Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Arbetsmiljöverket får i uppgift att undersöka kopplingen mellan


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi gender budgeting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:CU9 2018/19:FiU22 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1897 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1897 av Louise Meijer och Noria Manouchi båda M Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna så att anställningsskyddet utgår från kompetens och


Utskottsberedning: 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1897 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1897 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1866 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1866 av Boriana Åberg M Reformering av LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att reformera lagen om anställningsskydd LAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tiderna förändras och situationen på


Utskottsberedning: 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1866 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1866 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1857 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1857 av Jan Ericson M Förbjud kvotering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förbjuda kvotering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvotering i olika sammanhang innebär att någon kvoteras bort när


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1857 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1857 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1856 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1856 av Jan Ericson M Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens diskrimineringslag


Utskottsberedning: 2018/19:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1856 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1856 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1837 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1837 av Jan Ericson M Alternativa arbetsförmedlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öppna för möjligheten att driva alternativa arbetsförmedlingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag har Arbetsförmedlingen


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1837 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1837 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1832 av Jan Ericson M Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att avskaffa Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämställdhetsmyndigheten inrättades


Utskottsberedning: 2018/19:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. S En inkluderande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en inkluderande arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha ett eget arbete ökar en människas frihet genom att


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman båda M Vuxenutbildningen är nyckeln till en fungerande integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas ett friskolesystem inom vuxenutbildningen med Skolinspektionen som tillsynsmyndighet


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1436 av Josefin Malmqvist (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1436 av Josefin Malmqvist M Reformera samhällsorienteringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en nationell examination i samhällsorienteringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:1436 av Josefin Malmqvist (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1436 av Josefin Malmqvist (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:SfU21 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 48 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 150 kB)

Motion 2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. SD Ekonomisk trygghet för barn och familj Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda föräldrarna ska ha lagstadgad rätt till att närvara vid besök hos mödravården under hela graviditeten utan att arbetsgivaren


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:SfU21 2018/19:SfU3 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1672 av Marta Obminska M Översyn av regelverket för sjukvårdsanställda för att kunna kvarstå i tjänst till 69 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att anställda inom sjukvården i högre grad arbetar kvar till 69


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1663 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1663 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe båda M Reformera turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera turordningsreglerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utanförskapet är ett av vår


Utskottsberedning: 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1663 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1663 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (pdf, 86 kB)