Dokument & lagar (91 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 22 och 24 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:108 Utredningar

2007-05-31 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:28

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-31 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 22 och 24 maj justeras. 3 Utredningar avseende barn Utskottet

2007-05-31

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista Kl. 09.30-11.30 information och intern utfrågning om tandvård. Deltagarlista och inbjudan bifogas.

2007-05-24 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:27

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-24 TID 09.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning om tandvård. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2007-05-31 Kenneth Johansson SOCIALUTSKOTTET

2007-05-24

Omröstning 2006/07:SoU15p1 Avskaffande av åldersgräns

Votering: betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns förslagspunkt 1 Avskaffande av åldersgräns Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning, 2. lag om ändring i lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:97

2007-05-23

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 15 maj. 3. Fortsatt behandling av yttrande till FiU över 2007 års ekonomiska

2007-05-22 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:26

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-05-22 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 15 maj justeras. 3 Fråga om yttrande till finansutskottet

2007-05-22

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj. 3. Preliminär behandling av proposition 2006/07:108 Utredningar avseende

2007-05-15 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:25

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-05-15 TID 11.00-11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 10 maj justeras. 3 Utredningar avseende barn Utskottet behandlar

2007-05-15

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 26 april. 4. Fortsatt

2007-05-10 09:30:00

Omröstning 2006/07:SoU13p5 Kompetensstegen

Votering: betänkande 2006/07:SoU13 Äldrefrågor, förslagspunkt 5 Kompetensstegen Riksdagen avslår motion 2006/07:A269 yrkande 26. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 98 0 31 m 79 0 0 18 c 20 0 0 9 fp 21 0 0 7

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU13p1 Äldrepolitikens inriktning

Votering: betänkande 2006/07:SoU13 Äldrefrågor, förslagspunkt 1 Äldrepolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 9, 2006/07:So250, 2006/07:So299, 2006/07:So329, 2006/07:So334 yrkandena 1, 2 och 5-9, 2006/07:So341, 2006/07:So362, 2006/07:So380 yrkande 3, 2006/07:So431 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So448,

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU12p2 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Votering: betänkande 2006/07:SoU12 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor, förslagspunkt 2 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård, 2. lag om ändring i lagen 1991:1129 om rättspsykiatrisk vård. Därmed bifaller

2007-05-10

Socialutskottets protokoll 2006/07:24

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-05-10 TID 09.30-10.26, 10.28-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras 2 minuter. 3 Godkännande av föredragningslistan

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU11p1 Driftsformer för sjukhus

Votering: betänkande 2006/07:SoU11 Driftsformer för sjukhus förslagspunkt 1 Driftsformer för sjukhus Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:52, bifaller delvis motionerna 2006/07:So318 och 2006/07:So403 samt avslår motionerna

2007-05-09

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om Statens Institutionsstyrelse. Generaldirektören Ewa Persson Göransson2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet

2007-04-26 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:23

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Ewa Persson Göransson informerar om verksamheten och aktuella frågor inom Statens Institutionsstyrelse. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2007-04-26

Omröstning 2006/07:SoU10p1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen Riksdagen antar 5 kap. 11 regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:38 och avslår motionerna 2006/07:So7

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p6 Våld mot funktionshindrade

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 6 Våld mot funktionshindrade Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 19. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p11 Dödsfallsutredningar

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 11 Dödsfallsutredningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 2 och 2006/07:So7 yrkande 7. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25