Dokument & lagar (161 träffar)

Omröstning 2006/07:KrU10p5 Huvudansvaret för amatörkulturen

Votering: betänkande 2006/07:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 5 Huvudansvaret för amatörkulturen Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr278. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 79 0 0 18 c 20 0 0 9 fp

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU10p2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen

Votering: betänkande 2006/07:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr233. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31 m 78

2007-05-10

Socialutskottets protokoll 2006/07:24

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-05-10 TID 09.30-10.26, 10.28-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras 2 minuter. 3 Godkännande av föredragningslistan

2007-05-10

Kulturutskottets protokoll 2006/07:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Torsdagen den 10 maj 2007 TID Kl. 09.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statssekreteraren Ingrid Eiken, departementsrådet Kerstin Persdotter, ämnesrådet Lars Marén och departementssekretaren Filippa Arvas

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU11p1 Driftsformer för sjukhus

Votering: betänkande 2006/07:SoU11 Driftsformer för sjukhus förslagspunkt 1 Driftsformer för sjukhus Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:52, bifaller delvis motionerna 2006/07:So318 och 2006/07:So403 samt avslår motionerna

2007-05-09

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om Statens Institutionsstyrelse. Generaldirektören Ewa Persson Göransson2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet

2007-04-26 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:23

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Ewa Persson Göransson informerar om verksamheten och aktuella frågor inom Statens Institutionsstyrelse. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2007-04-26

Omröstning 2006/07:SoU10p1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen Riksdagen antar 5 kap. 11 regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:38 och avslår motionerna 2006/07:So7

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p6 Våld mot funktionshindrade

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 6 Våld mot funktionshindrade Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 19. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p11 Dödsfallsutredningar

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 11 Dödsfallsutredningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 2 och 2006/07:So7 yrkande 7. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p2 Könsmaktsanalys

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 2 Könsmaktsanalys Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 1 och 2006/07:So7 yrkande 4. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Företrädare för Föreningen Sveriges TV-Producenter, ordförande Peter Lundin och Per-Erik Wallin informerar bl.a. om marknadens

2007-04-24 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2006/07:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Föreningen Sveriges TV-producenter, ordförande Peter Lundin och kanslichef Per-Erik Wallin, informerar bl.a. om marknadens funktionssätt inför kommande

2007-04-24

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av narkotikasamordnaren Björn Fries. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 12 april. 4. Fortsatt behandling

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Föredragning som underlag för ev. yttrande till näringsutskottet över prop. 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning

2007-04-17 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:22

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-04-17 TID 11:00-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Äldrefrågor Utskottet fortsätter behandlingen av motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2006. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU13 justeras.

2007-04-17

Kulturutskottets protokoll 2006/07:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM Tisdagen den 17 april 2007 TID Kl. 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas proposition 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonst följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG och

2007-04-17

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 29 mars. 3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus

2007-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.30 Företrädare för Amatörkulturens samrådsgrupp, ordförande Lars Farago m.fl.informerar om frågor som är aktuella för organisationen

2007-04-12 09:30:00

Omröstning 2006/07:KrU8p2 Annonsering och reklam för spel

Votering: betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 2 Annonsering och reklam för spel Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 48. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 86 0 0 11 c 23

2007-04-12