Dokument & lagar (61 träffar)

Socialutskottets protokoll 2006/07:1

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM 2006-10-10 TID 14.00-14.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val till utskott Talmannen har med stöd av tilläggsbestämmelsen 4.12.1 till riksdagsordningen RO låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 14.00. Enligt besked från kammaren har vid

2006-10-10