Dokument & lagar (137 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 13 och 15 mars. 3. Preliminär behandling av proposition 2006/07:52 Driftsformer

2007-03-20 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:18

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-03-20 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 13 och 15 mars justeras. 3 Driftsformer för sjukhus jämte

2007-03-20

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 08:45 Plats: FÖRSTAKAMMARSALEN Föredragningslista Offentlig utfrågning på temat mångfald i vården torsdagen den 15 mars kl. 08.45 ca 11.45. PM och program bifogas.

2007-03-15 08:45:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:17

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-03-15 TID 08.45-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat mångfald i vården. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2007-03-20 Kenneth Johansson SOCIALUTSKOTTET

2007-03-15

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 27 februari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:37 Registerkontroll

2007-03-13 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:16

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-03-13 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 27 februari justeras. 3 Registerkontroll av personal

2007-03-13

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 13 och den 15 februari. 3. Fortsatt behandling av hälso- och sjukvårdsmotioner

2007-02-27 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:15

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-02-27 TID 11:00-11:50, 11:55-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 13 respektive 15 februari justeras. 3 Hälso-

2007-02-27

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 08:45 Plats: FÖRSTAKAMMARSALEN Föredragningslista Offentlig utfrågning på temat hiv/aids torsdagen den 15 februari kl. 08.45 ca 11.45. Program bifogas.

2007-02-15 08:45:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:14

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-15 TID 08.45-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat hiv/aids. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2007-02-27 Kenneth Johansson SOCIALUTSKOTTET

2007-02-15

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 1 februari. 3. Fortsatt behandling av motioner om folkhälsofrågor från allmänna

2007-02-13 10:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:13

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-02-13 TID 10.30-11.12, 11.15-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 1 februari justeras. 3 Folkhälsofrågor Utskottet

2007-02-13

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 30 januari. 3. Fortsatt behandling av motioner om handikappfrågor från allmänna

2007-02-01 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:12

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-02-01 TID 09.30-10.05, 10.10-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan med det tillägg som sändes ut under onsdagen, nämligen val av vice ordförande. 2 Val av vice ordförande

2007-02-01

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 januari. 3. Preliminär behandling av motioner om hälso- och sjukvård samt

2007-01-30 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:11

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2007-01-30 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Med stöd av bestämmelserna i RO 4 kap.13 andra stycket, beslutar socialutskottet medge att Isabelle Pettersson, dotter till ledamot Marina Pettersson, får närvara vid dagens

2007-01-30

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 januari. 3. Fortsatt preliminär behandling av motioner om alkoholfrågor från

2007-01-23 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2006/07:10

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2007-01-23 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 16 januari justeras. 3 Alkoholfrågor Utskottet fortsätter

2007-01-23

Socialutskottets protokoll 2006/07:10

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2007-01-23 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 16 januari justeras. 3 Alkoholfrågor Utskottet fortsätter

2007-01-23

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Socialdepartementet om samråd om gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården. Deltagarlista bifogas. Faktapromemoria och meddelande

2007-01-16 11:00:00