Dokument & lagar (221 träffar)

Socialutskottets protokoll 2008/09:21

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-02-12 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 10 februari justeras. 3 Fortsatt preliminär behandling av

2009-02-12

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 29 januari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården jämte

2009-02-10 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:20

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket Utskottet medger att Gunnel Wallin c får närvara vid sammanträdet. Det antecknas att Gunnel Wallin förväntas, inom några dagar, väljas till suppleant i utskottet.

2009-02-10

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 27 januari. 3. Fortsatt behandling av och ställningstagande till försök med subsidiaritetskontroll

2009-01-29 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-01-29 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 27 januari justeras. 3 Su Subsidiaritetskontroll Fortsatt

2009-01-29

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 13:15 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av statssekreteraren Karin Johansson, Socialdepartementet, om subsidiaritetskontroll. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll

2009-01-27 13:15:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning på temat Vårdval i primärvården. Program, proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården samt motionshäfte bifogas.

2009-01-27

Socialutskottets protokoll 2008/09:18

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-01-27 TID 13.15-13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 22 januari justeras. 3 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket

2009-01-27

Socialutskottets protokoll 2008/09:17

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-01-27 TID 09.30-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning. Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat vårdval i primärvården. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Mattias Andersson Justeras  2009-01-29 Kenneth Johansson

2009-01-27

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. jämte motioner. Justering

2009-01-22 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:16

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-01-22 TID 09:30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket Utskottet medger att föredraganden i EU-nämnden Pia Törsleff Hertzberg får

2009-01-22

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 9 december. 3. Fortsatt behandling av motioner om alkoholpolitik från allmänna motionstiderna

2008-12-16 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:15

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-12-16 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 9 december justeras. 3 Behandling av motioner om alkoholpolitik

2008-12-16

Yttrande 2008/09:SoU4y

2008/09:SoU4 Ett lyft för forskning och innovation Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU4 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 oktober 2008 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning

2008-12-10

Yttrande 2008/09:SoU4y (pdf, 80 kB)

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 4 december. 3. Fortsatt behandling av av fråga om yttrande till utbildningsutskottet över

2008-12-09 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:14

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-12-09 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 4 december justeras. 3 Fråga om yttrande till utbildningsutskottet

2008-12-09

Yttrande 2008/09:SoU3y

2008/09:SoU3 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU3 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 oktober 2008 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra

2008-12-08

Yttrande 2008/09:SoU3y (pdf, 70 kB)

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 2 december. 3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009

2008-12-04 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:13

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-12-04 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 2 december justeras. 3 Slutjustering av betänkande SoU1

2008-12-04

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 27 november. 3. Preliminär behandling av motioner om alkoholpolitik från allmänna motionstiderna

2008-12-02 11:00:00