Dokument & lagar (221 träffar)

Socialutskottets protokoll 2007/08:10

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-11-27 TID 11:00-11.50, 11.55-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 5-6 december. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras

2007-11-27

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Föredragning av generaldirektör Kjell Asplund, Socialstyrelsen, inför utskottets resor till Australien och Nya Zeeland. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3.

2007-11-20 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:9

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Kjell Asplund, Socialstyrelsen informerar om svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv inför utskottets resor till Australien och Nya Zeeland. 2 Godkännande

2007-11-20

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 13 november. 3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:129 Utveckling av den

2007-11-15 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:8

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM 2007-11-15 TID 09.30-10.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 november justeras. 3 Utveckling av den sociala barn och

2007-11-15

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 30 oktober samt den 1 november. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:2

2007-11-13 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:7

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM 2007-11-13 TID 11:00-11:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Med stöd av bestämmelserna i RO 4 kap. 13 andra stycket, beslutar socialutskottet medge att Henrik Götesson, utredare vid riksdagens utredningstjänst, får närvara vid dagens

2007-11-13

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Fråga om deltagande i utskottssammanträde av annan än ledamot, suppleant eller utskottstjänsteman Riksdagsordningen 4 kap 13 andra stycket2. Godkännande av föredragningslistan.

2007-11-01 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:6

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:6 DATUM 2007-11-01 TID 09:30-10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Med stöd av bestämmelserna i RO 4 kap. 13 andra stycket, beslutar socialutskottet medge att Anna Brodin, deltagare i UD:s diplomatprogram, får närvara vid dagens sammanträde.

2007-11-01

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Karin Johansson. Två PM bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 oktober.

2007-10-30 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:5

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2007-10-30 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information m.m. Företrädare för Socialdepartementet informerar om EU-frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2007-10-30

Yttrande 2007/08:SoU1y

2007/08:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2007/08:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 27 september 2007 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över

2007-10-26

Yttrande 2007/08:SoU1y (pdf, 135 kB)

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Ragnwi Marcelind. Aktuella EU-frågor inom socialutskottets beredningsområde hösten 2007 samt inkomna EU-dokument. PM innehållande

2007-10-23 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:4

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-23 TID 11:00-11:42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information m.m. Statssekreterare Ragnwi Marcelind och medarbetare informerar om aktuella EU-frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. Kansliets promemoria Aktuella EU-frågor inom

2007-10-23

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av statssekreteraren Karin Johansson ang. tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007, anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna2. Godkännande

2007-10-18 09:15:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:3

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2007-10-18 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Karin Johansson informerar om läkemedelskostnadernas utveckling m.m. i anslutning till förslaget till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007, anslaget

2007-10-18

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den offentliga utfrågningen den 19 september. 3. Preliminär behandling av fråga om yttrande till

2007-10-16 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:2

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2007-10-16 TID 11:00-11:37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Ny ordinarie ledamot i socialutskottet Ordföranden välkomnar Tobias Krantz fp som ny ordinarie ledamot i socialutskottet.

2007-10-16

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:30 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning på temat våld mot äldre. Inbjudan och program bifogas.

2007-09-19 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:1

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2007-09-19 TID 09.30-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat våld mot äldre. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2007-10-16 Kenneth Johansson Bilagor:

2007-09-19