Dokument & lagar (314 träffar)

Socialutskottets protokoll 2007/08:20

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-12 TID 08:00-08:20, 08:30-08:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 6 mars justeras. 3 Information Statligt tandvårdsstöd

2008-03-12

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialdepartementet och Datainspektionen i anledning av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av

2008-03-06 09:15:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-06 TID 09:15-10:37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Socialdepartementet respektive Datainspektionen informerar utskottet i anledning av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd. Deltagarlista bifogas protokollet

2008-03-06

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 februari. 3. Preliminär behandling av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd

2008-02-21 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:18

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-02-21 TID 09:30-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 19 februari justeras. 3 Statligt tandvårdsstöd Utskottet

2008-02-21

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 29 februari. Föredragning av statssekreterare Ragnwi Marcelind. Kansliets PM, återrapport

2008-02-19 11:15:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:17

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-02-19 TID 11.15-11.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Med stöd av bestämmelserna i RO 4 kap. 13 andra stycket, beslutar socialutskottet medge att Jenny Lennung, föredragande vid riksdagens EU-nämnd, får närvara vid den del av

2008-02-19

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslisan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 29 januari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet

2008-02-12 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:16

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-02-12 TID 11:00-11:57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras. 3 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda

2008-02-12

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 22 januari. 3. Preliminär behandling av vitbok om hälsostrategi för EU. En PM,

2008-01-29 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:15

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM 2008-01-29 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 22 januari justeras. 3 Hälsostrategi för EU Utskottet behandlar

2008-01-29

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om Statens Medicinsk-Etiska Råd, SMER. Deltagarlista bifogas. 2. ca 11.45 Information från Riksrevisionen om rapporten RiR 2007:23 Statens insatser

2008-01-22 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:14

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-01-22 TID 11:00-11:35, 11:45-12:16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Statens Medicinsk-Etiska Råd, SMER, informerar om sitt arbete. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Ny suppleant Ordföranden välkomnar Boriana

2008-01-22

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om Utredningen om vanvård i den sociala barnavården. Deltagarlista och delrapport 1 från utredningen bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan.

2008-01-17 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:13

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2008-01-17 TID 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Utredningen om vanvård i den sociala barnavården informerar om sitt arbete. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet

2008-01-17

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Föredragningar från Utrikesdepartementet inför utskottets resor till Australien och Nya Zeeland. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokollet

2007-12-06 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:12

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2007-12-06 TID 09:30-10:54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Föredragningar från Utrikesdepartementet inför utskottets resor till Australien och Nya Zeeland via Thailand. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan

2007-12-06

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 20 och 27 november. 3. Fortsatt behanding av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen,

2007-12-04 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2007/08:11

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2007-12-04 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 20 och 27 november justeras. 3 Budgetpropositionen 2007/08:1

2007-12-04

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 5-6 december. Föredragningar av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind. Dagordning

2007-11-27 11:00:00