Dokument & lagar (300 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 25 november. 3. Preliminär justering av betänkande SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård

2008-11-27 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:11

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-27 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 25 november justeras. 3 Preliminär justering av betänkande

2008-11-27

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 13 november. 3. Preliminär behandling av fråga om yttrande till utbildningsutskottet över

2008-11-25 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:10

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-25 TID 11:00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 november justeras. 3 Fråga om yttrande till utbildningsutskottet

2008-11-25

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 09.30. Information av Svenskt demenscentrum. Kl. 10.15. Presentation av Riksrevisionens rapport Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg RiR 2008:21

2008-11-13 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:9

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-13 TID 09:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenskt demenscentrum Företrädare för Svenskt demenscentrum informerar om verksamheten. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet

2008-11-13

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 30 oktober. 3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:36 Ytterligare åtgärder för att genomföra

2008-11-11 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:8

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-11 TID 11:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 30 oktober justeras. 3 Ytterligare åtgärder för att genomföra

2008-11-11

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 28 oktober. 3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer

2008-10-30 09:30:00

Yttrande 2008/09:SoU2y

2008/09:SoU2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 september 2008 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten

2008-10-30

Yttrande 2008/09:SoU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2008/09:SoU1y

2008/09:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 september 2008 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över

2008-10-30

Yttrande 2008/09:SoU1y (pdf, 138 kB)

Socialutskottets protokoll 2008/09:7

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-30 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 28 oktober justeras. 3 Mänskliga rättigheter för personer

2008-10-30

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 23 oktober. 3. Justering av förslag till utskottets yttrande till finansutskottet över proposition

2008-10-28 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:6

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 23 oktober justeras. 3 Budgetpropositionen för 2009 Utskottet

2008-10-28

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 9-54 Föredragningslista 1. Fråga om att beställa en forskningsinventering. Riksdagens utredningstjänst PM Inventering av forskning inom socialtjänstens område som berör socialtjänstlagen bifogas.

2008-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 9-54 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 14 oktober. 3. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2008-10-16 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:4

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. Utskottet lägger till punkt 7. Angående proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget. 2 Justering av protokoll Protokollet

2008-10-16

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 AU:s sesssionssal Föredragningslista 1. EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet. Följande handlingar bifogas. Kansliets PM dagordningMeddelande

2008-10-14 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2008/09:3

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Karin Johansson lämnar EU-information om hälso- och sjukvård m.m. Statssekreterare Ragnwi Marcelind lämnar EU-information om folkhälsa och socialtjänst m.m. Departementsrådet

2008-10-14

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 4-43 SfU:s sessionssal OBS Lokal Föredragningslista 1. Information av statssekreteraren Karin Johansson, Socialdepartementet, om direktivförslaget om patientrörlighet. Följande handlingar

2008-09-17 14:00:00