Dokument & lagar (162 träffar)

EU-nämndens dokument 2013/14:13

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-06 TID 09.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-06

Socialutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-12-05 TID 14.50-14.51 14.53-14.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:175 och motioner. Sammanträdet

2013-12-05

Socialutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-12-05 TID 10.30-10.35 10.45-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9 2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Utskottet fortsatte

2013-12-05

EU-nämndens dokument 2013/14:2C412B

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-29 TID 09.00-12.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-29

Socialutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-28 TID 10.30-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Universitetskanslerämbetet Företrädare för Universitetskanslerämbetet informerade utskottet över regeringsuppdraget om samverkan mellan hälso- och sjukvården och de lärosäten

2013-11-28

Socialutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-26 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Agota Földes från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid 2-3 nedan. 2 EU-information

2013-11-26

EU-nämndens dokument 2013/14:2C3D1E

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-22 TID 09.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-22

EU-nämndens dokument 2013/14:2C39E4

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-15 TID 09.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-15

Socialutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-14 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Ersättningsnämnden Företrädare från Ersättningsnämnden informerade utskottet om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2013-11-14

EU-nämndens dokument 2013/14:2C39E0

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-13 TID 12.00-13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-13

Socialutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-11-12 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Läkemedelsförsäkringen Anders Öhlén VD för Läkemedelsförsäkringen informerade utskottet om läkemedelsförsäkringens grunder samt något om pågående ersättningsärenden vad

2013-11-12

EU-nämndens dokument 2013/14:8

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-08 TID 08.15-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-11-08

Socialutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-11-07 TID 10.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Cancerfonden Företrädare från Cancerfonden informerade utskottet om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2013-11-07

EU-nämndens dokument 2013/14:7

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-25 telefonmöte TID 14.35-15.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2013-10-25

Socialutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-24 TID 10.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2 2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 SoU3 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-10-24

EU-nämndens dokument 2013/14:6

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-23 TID 14.00-15.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-10-23

Socialutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-22 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Karin Östring Bergman Csom enligt föredragningslista för kammarens sammanträde ersätter Rickard Nordin C från den 23 oktober,

2013-10-22

EU-nämndens dokument 2013/14:5

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-18 TID 09.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-10-18

EU-nämndens dokument 2013/14:2C29BB

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-04 TID 09.00-14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-10-04

EU-nämndens dokument 2013/14:2C0268

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-26 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-09-26