Dokument & lagar (479 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-03 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Riksrevisionens granskning av kontrollen av verksamheten för försvarsunderrättelser Riksrevisor Jan Landahl, programansvarig Thomas Dawidowski, projektledare Martin Talvik och avdelningschef Lena

2015-02-03

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-29 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Dag Klackenberg M fick vara närvarande vid hela sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2015-01-29

EU-nämndens dokument 2014/15:22

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-01-28 TID 11.00 12-10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-01-28

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-01-27 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Dag Klackenberg M fick vara närvarande vid hela sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2015-01-27

EU-nämndens dokument 2014/15:21

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-01-23 TID 9.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-01-23

Socialutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-22 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Utvärderings- och forskningssekretariatet Sekretariatschef Christer Åström och forskningssekreterare Helene Limén informerade om sekretariatets verksamhet. 2 Justering av

2015-01-22

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-01-22 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Dag Klackenberg M fick vara närvarande vid hela sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2015-01-22

EU-nämndens dokument 2014/15:20

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-01-16 TID 9.0010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-01-16

Socialutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-01-15 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan Kanslichefen informerade om den preliminära planeringen för våren 2015. En del förändringar diskuterades och ärenden kan tillkomma. 2 Kommissionens arbetsplan Utskottet behandlade

2015-01-15

EU-nämndens dokument 2014/15:19

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2014-12-17 TID 15.0015.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-12-17

EU-nämndens dokument 2014/15:18

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2014-12-17 TID 14.0015.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-12-17

EU-nämndens dokument 2014/15:17

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2014-12-12 TID 9.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-12-12

Socialutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-11 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för

2014-12-11

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 09.4509.55 10.0011.15 12.1514.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2014-12-11

Socialutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 11.2511.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:9 och 2014/15:10. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1

2014-12-09

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Kvartalsinformation om Försvarsmakten Överbefälhavare Sverker Göranson informerade och svarade på aktuella frågor om Försvarsmakten. 2 Försvarsmakten om reservofficerarna Brigadgeneral Klas Eksell

2014-12-09

EU-nämndens dokument 2014/15:16

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-05 TID 9.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-12-05

Socialutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan En uppdaterad arbetsplan för veckorna 49-51 anmäldes. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budget-propositionen för

2014-12-04

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Lena Erixon och kommunikationsdirektör Toni Eriksson informerade och svarade på frågor om FMV:s verksamhet. 2 Information av Totalförsvarets

2014-12-04

Socialutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IT-information Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från riksdagens IT-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen

2014-12-02