Dokument & lagar (280 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-04-09 TID 09.4510.10 10.1511.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:28. 2 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse

2015-04-09

Socialutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-26 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Apoteks- och läkemedelsfrågor SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor. Utskottet

2015-03-26

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-26 TID 08.3009.30 09.4511.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IS och Ukraina Tillsammans med utrikesutskottet Information om IS och Ukraina från generalmajor Gunnar Karlsson, chef för MUST med medarbetare. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Information

2015-03-26

Socialutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-03-24 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet

2015-03-24

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-19 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Överdirektör Nils Svartz, programansvarige Magnus Winehav och analytikern David Källström redovisade myndighetens regeringsuppdrag om

2015-03-19

Socialutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-17 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet Statsrådet Åsa Regnér informerade om barnkonventionen och FN:s barnrättskommitté. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2015-03-17

Socialutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-12 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Läkemedelsverket Tf. generaldirektör Inger Andersson och medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2015-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-12 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Elsäkerhetsverket Generaldirektör Elisabet Falemo, verksjurist Kim Reenaas och teknisk direktör Anders Richert informerade och svarade på frågor om myndighetens verksamhet. 2 Information

2015-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-10 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsexportmyndigheten Generaldirektör Ulf Hammarström och Joakim Wallin, chef för marknadsavdelningen, informerade och svarade på frågor om myndighetens verksamhet. 2 Information

2015-03-10

Socialutskottets protokoll 2014/15:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-05 TID 09.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning seminarium Utskottet höll en intern utfrågning i RÖ4-50 om familjeklassning av narkotika. Program med uppgift om deltagare finns i bilagorna 2 och 3. Vid protokollet Justeras den

2015-03-05

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-05 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Rekryteringsmyndigheten Generaldirektör Birgitta Ågren och kundchef Olle Ejner informerade och svarade på frågor om Rekryteringsmyndighetens verksamhet. 2 Justering av protokoll

2015-03-05

Socialutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-03 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-03-03

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-03 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnig Jenny Salaj, ämnesråd Tommy Åkesson, kansliråd Ingrid Ullbors-Hägg och departementssekreterare Filippa

2015-03-03

Socialutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-02-19 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om sprututbyte av Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet och stf general-direktör Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten

2015-02-19

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-19 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppföljning av riksdagens senaste försvarspolitiska beslut Utredaren och f.d. kanslichefen i försvarsutskottet Ingemar Wahlberg redovisade sitt utvärderingsuppdrag att dels analysera om Försvarsmaktens

2015-02-19

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-17 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Justitiedepartementet Inrikesminister Anders Ygeman, politiskt sakkunnig Sara Yazdanfar och ämnesråd Thord Eriksson informerade om aktuella frågor och svarade på frågor. 2 Justering

2015-02-17

Socialutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-12 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15. 2 Infektion med ebolavirus SoU5 Utskottet fortsatte behandling av proposition 2014/15:38 och motion. Utskottet justerade

2015-02-12

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-10 TID 10.3010.55 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Statssekreterare Jan Salestrand, politisk sakkunnig Jenny Salaj, ämnesråd Ola Hedin, kansliråd Ingrid Ullbors Hägg, kansliråd Christina Wilén, militär

2015-02-10

Socialutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-05 TID 08.00-08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överlämnande av motionsyrkande till MjU Utskottet överlämnade till miljö- och näringsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2014/15:870 av Roland Utbult KDDenna

2015-02-05

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-05 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret FöU3 Utskottet

2015-02-05