Dokument & lagar (258 träffar)

EU-nämndens dokument 2016/17:27

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-03-01 TID 14:00 14:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-03-01

Socialutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-02-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Länsstyrelsen i Stockholms län Information om ensamkommande barn som försvinner. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

2017-02-28

EU-nämndens dokument 2016/17:26

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-02-24 TID 09:00-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-02-24

Socialutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-02-23 TID 09.3010.20 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Forte Information från statens Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd Forte om verksamheten och aktuella frågor. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering

2017-02-23

Socialutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-02-21 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att utskottsrådet Cecilia Back från justitieutskottet får närvara under utskottets sammanträden under v. 810. 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-02-21

EU-nämndens dokument 2016/17:25

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-02-17 TID 09:05-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-02-17

Socialutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-02-16 TID 09.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, BO och SKL Information angående uppgifterna om ensamkommande barn som skadar sig själva. Deltagare

2017-02-16

Socialutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-02-14 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Välfärdsutredningen Särskilda utredaren Ilmar Reepalu med medarbetare informerade om slutbetänkandet Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. Deltagare se bilaga 2. 2

2017-02-14

EU-nämndens dokument 2016/17:24

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-02-10 TID 09:00-09:16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-02-10

EU-nämndens dokument 2016/17:23

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-02-03 TID 09:00-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-02-03

Socialutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-02-02 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans Utskottet höll en öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen

2017-02-02

EU-nämndens dokument 2016/17:22

EU-NÄMNDEN SAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-01 TID 14:00 14:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade inriktningAvvikande

2017-02-01

Socialutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-01-31 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om det maltesiska ordförandeskapets prioriteringar och inför nästa Epsco-rådsmöte.

2017-01-31

Socialutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-01-26 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om nätdroger m.m. Särskilda utredaren Thomas Rolén med medarbetare informerade om slutbetänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser, SOU 2016:93.

2017-01-26

EU-nämndens dokument 2016/17:21

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-01-25 TID 14:00-14:43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-01-25

EU-nämndens dokument 2016/17:20

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-01-20 TID 09:00-09:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-01-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-01-19 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Generaldirektör Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om rapporten, Hittar vi hem En kartläggning och analys av den sociala

2017-01-19

Socialutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-01-17 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisionen informerade om rapporten Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården, RiR 2016:29. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering

2017-01-17

EU-nämndens dokument 2016/17:19

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-13 TID 09:00-09:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-01-13

Socialutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-12 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En ny hälso- och sjukvårdslag SoU5 Utskottet behandlade proposition 2016/17:43 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade motion 2016/17:3474 av Roger

2017-01-12