Dokument & lagar (258 träffar)

Socialutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-20 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från LSS-utredningen Särskilda utredaren Désirée Pethrus med medarbetare informerade om arbetet med utredningen och aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga 2. 2 Information

2016-10-20

EU-nämndens dokument 2016/17:8

EU-NÄMNDEN SAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-19 TID 14:00 15:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade inriktningAvvikande

2016-10-19

Socialutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-18 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Generaldirektör Kristina Svartz med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga

2016-10-18

EU-nämndens dokument 2016/17:7

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-18 TID 11.0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Europeiska revisionsrätten gemensamt med finansutskottet H G Wessberg, ledamot av Europeiska revisionsrätten, åtföljd av kanslichef Peter Eklund, informerade om Europeiska revisionsrättens årsrapport

2016-10-18

EU-nämndens dokument 2016/17:6

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-14 TID 09:00 13:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-10-14

Socialutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-13 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till ändring av förordning om nya psykoaktiva ämnen, KOM2016 547 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2016 547. Utskottet ansåg att förslaget till Europaparlamentets

2016-10-13

Socialutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-11 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitieombudsmannen JO Stefan Holgersson informerade utskottet om aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

2016-10-11

EU-nämndens dokument 2016/17:5

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-07 TID 09:00 13:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-10-07

Socialutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-09-29 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Barnrättighetsutredningen Bankonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 Särskilda utredaren Anita Wickström informerade om utredningens slutbetänkande Barnkonventionen blir svensk

2016-09-29

EU-nämndens dokument 2016/17:4

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-09-29 TID 08:00 08:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-09-29

EU-nämndens dokument 2016/17:3

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-09-23 TID 09:00 09:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-09-23

Socialutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-09-22 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen informerar om rapporten Säkra och effektiva läkemedel Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare informerade om granskningsrapporten Säkra och effektiva läkemedel hur hanterar

2016-09-22

Socialutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-20 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Nationella samordnaren för psykisk hälsa Den nationella samordnaren Kerstin Evelius med medarbetare informerade om arbetet med utveckling och samordning av insatser på området

2016-09-20

EU-nämndens dokument 2016/17:2

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-16 TID 09:00 11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-09-16

Socialutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om sociala frågor under slovakiska ordförandeskapet och inför nästa Epsco-rådsmöte samt

2016-09-15

EU-nämndens dokument 2016/17:1

EU-NÄMNDEN SAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 13:30 15:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade inriktningAvvikande

2016-09-15

EU-nämndens dokument 2014/15:42

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:42 DATUM 2015-07-10 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-07-10

EU-nämndens dokument 2014/15:41

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:41 DATUM 2015-06-26 Telefonmöte TID 15.1016.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2015-06-26

EU-nämndens dokument 2014/15:40

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:40 DATUM 2015-06-24 TID 14.0015.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-06-24

EU-nämndens dokument 2014/15:39

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:39 DATUM 2015-06-18 TID 09.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-06-18