Dokument & lagar (258 träffar)

EU-nämndens dokument 2014/15:17

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2014-12-12 TID 9.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-12-12

Socialutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-11 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för

2014-12-11

Socialutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 11.2511.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:9 och 2014/15:10. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1

2014-12-09

EU-nämndens dokument 2014/15:16

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-05 TID 9.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-12-05

Socialutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan En uppdaterad arbetsplan för veckorna 49-51 anmäldes. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budget-propositionen för

2014-12-04

Socialutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IT-information Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från riksdagens IT-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen

2014-12-02

EU-nämndens dokument 2014/15:15

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-11-28 TID 9.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-28

Socialutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET DATUM TID NÄRVARANDE Med anledning av att regeringen återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården fanns det inte något för socialutskottet att bereda i det ärendet och det fanns inte anledning att hålla någon offentlig utfrågning. Utfrågningen den 27 november ställdes därför in

2014-11-27

Socialutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-27 TID 08.0008.45 08.50-09.15 09.40-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information

2014-11-27

EU-nämndens dokument 2014/15:14

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-11-21 TID 9.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-21

Socialutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-20 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Barnombudsmannen Barnombudsmannen Fredrik Malmberg informerade om verksamheten och aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 3

2014-11-20

Socialutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl och medarbetare informerade om granskningsrapporterna Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården RiR 2014:20

2014-11-18

EU-nämndens dokument 2014/15:13

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-11-14 TID 9.05 12.01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-14

Socialutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-13 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Folkhälsomyndigheten Generaldirektör Johan Carlson informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2014-11-13

EU-nämndens dokument 2014/15:12

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-11-07 TID 9.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-07

Socialutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-11-06 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning EG nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfarande för

2014-11-06

EU-nämndens dokument 2014/15:11

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-11-06 TID 15.0016.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Europeiska revisionsrätten gemensamt med finansutskottet H G Wessberg, ledamot av Europeiska revisionsrätten, åtföljd av attachén Peter Eklund, informerade om Europeiska riksrevisionens årsrapport

2014-11-06

EU-nämndens dokument 2014/15:10

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-10-31 TID 9.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-10-31

EU-nämndens dokument 2014/15:9

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-10-24 Telefonmöte TID 00.1501.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2014-10-24

EU-nämndens dokument 2014/15:7

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-10-24 Telefonmöte TID 15.3016.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2014-10-24