Dokument & lagar (423 träffar)

Socialutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan En uppdaterad arbetsplan för veckorna 49-51 anmäldes. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budget-propositionen för

2014-12-04

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Lena Erixon och kommunikationsdirektör Toni Eriksson informerade och svarade på frågor om FMV:s verksamhet. 2 Information av Totalförsvarets

2014-12-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:39

Riksdagsskrivelse 2014/15:39 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2014/15:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:39 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:39 (pdf, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IT-information Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från riksdagens IT-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen

2014-12-02

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 EU-frågor Kansliet redogjorde för Försvarsdepartementets minnesanteckningar från FAC försvar den 18 november 2014 dnr 1048-2014/153

2014-12-02

EU-nämndens dokument 2014/15:15

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-11-28 TID 9.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-28

Socialutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET DATUM TID NÄRVARANDE Med anledning av att regeringen återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården fanns det inte något för socialutskottet att bereda i det ärendet och det fanns inte anledning att hålla någon offentlig utfrågning. Utfrågningen den 27 november ställdes därför in

2014-11-27

Socialutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-27 TID 08.0008.45 08.50-09.15 09.40-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information

2014-11-27

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Folk och Försvar om verksamheten och den kommande rikskonferensen Generalsekreterare Lena Bartholdson och projektledaren Lisa Gillström informerade och svarade på frågor om Folk och

2014-11-27

EU-nämndens dokument 2014/15:14

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-11-21 TID 9.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-21

Socialutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-20 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Barnombudsmannen Barnombudsmannen Fredrik Malmberg informerade om verksamheten och aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 3

2014-11-20

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-20 TID 12.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7 och protokoll 2014/15:8. 2 Uppföljning av riksdagens senaste försvarspolitiska beslut Utskottet fattade följande beslut. År 2009 beslutade

2014-11-20

Socialutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl och medarbetare informerade om granskningsrapporterna Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården RiR 2014:20

2014-11-18

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Försvarspolitiskt samarbete Ambassadör Tomas Bertelman och sekreteraren i utredningen Åsa Anclair presenterade utredningen om Försvarspolitiskt samarbete effektivitet, solidaritet, suveränitet. 2

2014-11-18

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-14 TID 09.009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november, m.m. Statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet, anmälde önskemål om att få inleda med en redovisning av resultatet

2014-11-14

EU-nämndens dokument 2014/15:13

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-11-14 TID 9.05 12.01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-14

Socialutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-13 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Folkhälsomyndigheten Generaldirektör Johan Carlson informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2014-11-13

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november och rapport från informellt försvarsministermöte den 910 september Denna punkt bordlades att behandlas vid ett extra sammanträde.

2014-11-13

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att föredragande Katarina Stenmark vid finansutskottets kansli fick vara närvarande vid sammanträdet under 2. Denna paragraf

2014-11-11

EU-nämndens dokument 2014/15:12

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-11-07 TID 9.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-11-07