Dokument & lagar (455 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådsslutsatser rörande Libanon Samrådet avslutades den 15 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 2 Samrådet avslutades den 13 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-13

EU-nämndens dokument 2016/17:19

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-13 TID 09:00-09:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2017-01-13

Socialutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-12 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En ny hälso- och sjukvårdslag SoU5 Utskottet behandlade proposition 2016/17:43 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade motion 2016/17:3474 av Roger

2017-01-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende restriktiva åtgärder mot Iran och mot Demokratiska folkrepubliken Korea DPRK Samrådet avslutades den 11 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-11

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför godkännande av notiser inom ramen för EU:s särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 22 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v.51 Samrådet avslutades den 21 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 3-7 och 9-12.

2016-12-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering avseende EUCAP Sahel Mali Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering om förlängning av Rysslandssanktioner Samrådet avslutades den 18 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 50 Samrådet avslutades den 16 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet. Avvikande mening punkt 14, Cor I EUNAVFORMED/Operation Sophia Vi vill att Sverige istället ska verka för att denna

2016-12-16

EU-nämndens dokument 2016/17:18

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2016-12-16 TID 09:40 10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-12-16

EU-nämndens dokument 2016/17:17

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2016-12-14 TID 14:00-15:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-12-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punktsannoteringar avseende dels rådsslutsatser Nordkoreadels rådets godkännande av beslut om projektstöd IAEA Samrådet avslutades den 11 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-11

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 49 kompl 2 Samrådet avslutades den 9 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-09

EU-nämndens dokument 2016/17:16

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-09 TID 09:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-12-09

Socialutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2016-12-08 TID 16.3017.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1

2016-12-08

Socialutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2016-12-08 TID 09.3010.55 11.2011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vårdanalys Myndighetschef Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om tre nya rapporter. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2016-12-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 49 inkl. kompl Samrådet avslutades den 8 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 11-14 och 16 på Coreper I samt 2, 5-7, 9-13, 17, 24-27, 29 och 35-37 på Coreper II.

2016-12-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende sanktioner gentemot Nordkorea respektive Demokratiska Republiken Kongo samt annotering avseende EUMM Georgien, EUTM Somalia och EUCAP Nestor Samrådet avslutades den 7 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 35.

2016-12-07

Socialutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-06 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Agneta Karlsson med medarbetare informerade om förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2016-12-06