Dokument & lagar (996 träffar)

KU-anmälan 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot M 2016-09-23 Dnr 85-2016/17 Regeringens direktiv till Trafikverket inför den nationella transportinfrastrukturplanen 2018 2029 Infrastrukturminister Anna Johansson har genom uttalanden i media gett sken av att det inte finns någon risk för att infrastrukturprojekt, som inte har påbörjats

2016-09-23

KU-anmälan 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

KU-anmälan 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter SD 2016-09-15 Dnr 33-2016/17 Hemställan om granskning av stadsrådet Morgan Johansson I en intervju med tidningen Expressen uttalade Rikspolischefen Dan Eliasson bland annat att han inte gillade Jimmie Åkessons politik och att myndighetschefer också har åsikter.

2016-09-15

KU-anmälan 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 52 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:26

1  Justering av protokoll Protokollet för den 20 oktober justerades. 2  Anmälan om återkallelse av motionsyrkanden Förste vice talmannen meddelade att Penilla Gunther m.fl. KD i skrivelser den 9 november återkallat yrkande 10 i motion 2016/17:3392 och yrkande 19 i motion 2016/17:3393. Förste vice talmannen meddelade att

2016-11-10

Riksdagens protokoll 2016/17:26 (pdf, 631 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:25

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 oktober justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Leif Jakobsson S avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jörgen Hellman

2016-11-09

Riksdagens protokoll 2016/17:25 (pdf, 549 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:24

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1114 och 18 oktober justerades. 2  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 10 november kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om

2016-11-08

Riksdagens protokoll 2016/17:24 (pdf, 497 kB)

KU-anmälan 2016/17:34 (1132-2016/17) av Cecilia Magnusson (M)

CECILIA MAGNUSSON Riksdagsledamot M 2017-01-27 Dnr 1132-2016/17 Granskning av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd Regeringens hantering av EU-politiken har sedan hösten 2014 präglats av flera brister som fått upprepad kritik från KU gällande bristande

2017-01-27

KU-anmälan 2016/17:34 (1132-2016/17) av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 89 kB)

KU-anmälan 2016/17:32 (1130-2016/17) av Ulla Andersson (V)

ULLA ANDERSSON Riksdagsledamot V 2017-01-27 Dnr 1130-2016/17 Till Konstitutionsutskottet Begäran av granskning av den tidigare finansminister Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen Den tidigare finansministern Anders Borg har delgivits misstanke om mutbrott med anledning av att han under sin tid som finansminister

2017-01-27

KU-anmälan 2016/17:32 (1130-2016/17) av Ulla Andersson (V) (pdf, 61 kB)

KU-anmälan 2016/17:31 (1125-2016/17) av Anti Avsan (M)

ANTI AVSAN Riksdagsledamot M 2017-01-27 Dnr 1125-2016/17 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Inrikesministerns uttalanden om datalagring Bakgrund Efter att EU-domstolen i april 2014 hade ogiltigförklarade datalagringsdirektivet genom den så kallade Digital Rights-domen upphörde Tele2 med sin lagring av trafikdata.

2017-01-27

KU-anmälan 2016/17:31 (1125-2016/17) av Anti Avsan (M) (pdf, 335 kB)

KU-anmälan 2016/17:30 (1123-2016/17) av Cecilia Magnusson (M)

CECILIA MAGNUSSON Riksdagsledamot M 2017-01-27 Dnr 1123-2016/17 Kulturministerns debattartikel om reklamskatten I en debattartikel från slutet av sommaren framhöll kulturminister Alice Bah Kuhnke att regeringen fattat beslut om att reklamskatten ska avvecklas med början år 2017 DN, Alice Bah Kuhnke svarar Mittmedia24/8-16Så

2017-01-27

KU-anmälan 2016/17:30 (1123-2016/17) av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 71 kB)

KU-anmälan 2016/17:29 (1111-2016/17) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot M 2017-01-26 Dnr 1111-2016/17 Begäran om granskning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 7 i budgetpropositionen Bakgrund I budgetpropositionen för 2017 utgiftsområde 7 skriver regeringen att Regeringen delar upp sin resultatredovisning på de sex tematiska områden

2017-01-26

KU-anmälan 2016/17:29 (1111-2016/17) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 207 kB)

KU-anmälan 2016/17:28 (1097-2016/17) av Olof Lavesson (M)

OLOF LAVESSON Riksdagsledamot M 2017-01-25 Dnr 1097-2016/17 Statsrådet Helene Hellmark Knutsson ställningstagande i debatten om SVT produktionen Kvinnorna på Fröken Fridmans tid I dagarna har det pågått en offentlig debatt om forskningen bakom SVT-produktionen Kvinnorna på Fröken Frimans tidBland annat historieprofessorn

2017-01-25

KU-anmälan 2016/17:28 (1097-2016/17) av Olof Lavesson (M) (pdf, 105 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:52

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman Jag tror att många kommer att minnas 2016 som ett orons år. Ett år då allt det positiva i världen såsom sjunkande fattigdom och högre utbildningsnivåer hamnade i skuggan av terror, krig och stigande temperaturer, ett reellt klimathot.

2017-01-11

Riksdagens protokoll 2016/17:52 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:51

1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 2 och 6 december justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Paula Bieler SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 24 december 2016, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Crister

2017-01-10

Riksdagens protokoll 2016/17:51 (pdf, 607 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:50

1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Oscar Sjöstedt SD avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet och i skatteutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2016-12-20

Riksdagens protokoll 2016/17:50 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:49

1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Stefan Svanström KD avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 2 januari 2017, att Martin Kinnunen SD avsagt sig uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige och att Johan Büser

2016-12-19

Riksdagens protokoll 2016/17:49 (pdf, 564 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:46

1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 november justerades. 2  Anmälan om granskningsrapport Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till socialförsäkringsutskottet: RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan 3  Ärenden för hänvisning till utskott

2016-12-14

Riksdagens protokoll 2016/17:46 (pdf, 1606 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:45

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Petra Ekerum S utsetts till ny

2016-12-13

Riksdagens protokoll 2016/17:45 (pdf, 1073 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:44

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 december kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:162 Till riksdagen Interpellation 2016/17:162 Sveriges strukturerade politiska dialog

2016-12-12

Riksdagens protokoll 2016/17:44 (pdf, 1090 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:43

1  Val Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd består enligt 13 kap. 15 riksdagsordningen av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har

2016-12-09

Riksdagens protokoll 2016/17:43 (pdf, 845 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:42

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:152 Till riksdagen Interpellation 2016/17:152 Regeringens arbetslöshetsmål av Erik Andersson M Interpellationen kommer att besvaras den 16 december.

2016-12-08

Riksdagens protokoll 2016/17:42 (pdf, 855 kB)