Dokument & lagar (250 904 träffar)

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i lagtexten bör framgå vad som avses med ringa smärta och ringa skada och tillkännager detta för regeringen.

2020-11-23

Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3778 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppgift om vårdenhet bör införas i lagen 2012:453 om register över nationella vaccinationsprogram


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4

Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om identifiering i samband med besök på näringsidkares


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6

Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3777 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska vidta åtgärder för


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6

Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3773 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Motivering EU:s vapendirektiv


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3776 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Motivering Kristdemokraterna


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3775 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson båda C med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42. Motivering Centerpartiet röstade redan på EU-nivå nej till det vapendirektiv


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Motivering När Sverige


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering på miniminivå och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3768 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. SD med anledning av skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att arbetssökande ges tillgång till leverantörer

2020-11-18

Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3767 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3767 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge en statlig utredning eller i andra hand en för

2020-11-18

Motion 2020/21:3767 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 93 kB) Motion 2020/21:3767 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Socialutskottets protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-17 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg

2020-11-17

Socialutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 61 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:14

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:14 Skypesammanträde DATUM 2020-11-13 TID 09.00 09.22 09.34 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande

2020-11-13

EU-nämndens dokument 2020/21:14 (docx, 65 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2020-11-12 TID 08:00-08:57 09:30-11:00 11:15-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans på dagordningspunkterna 2-14 för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark

2020-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 61 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:2 DATUM 2020-11-12 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Se bilaga 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-11-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:2 (docx, 29 kB)

Socialutskottets protokoll 2020/21:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2020-11-12 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg

2020-11-12

Socialutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 64 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8 DATUM 2020-11-12 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SEric Westroth SDSultan Kayhan

2020-11-12

Skatteutskottets protokoll 2020/21:8 (docx, 28 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2020-11-12 TID 08.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell

2020-11-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 48 kB)

Kulturutskottets protokoll 2020/21:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8 DATUM Torsdagen den 12 november 2020 TID Kl. 9.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Christer Nylander LVasiliki Tsouplaki VLawen Redar SHans Hoff SAnnicka

2020-11-12

Kulturutskottets protokoll 2020/21:8 (docx, 33 kB)