Dokument & lagar (251 097 träffar)

Motion 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera utformningen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU40

Motion 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU40

Motion 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:61 Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och att Sverige ska söka


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges samarbete med Finland och samarbetet inom Norden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl 4.1 Gemensam säkerhet tillsammans med andra


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 131 kB)

Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydlig prioritering av de internationella försvarssamarbetena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur konsumentskyddet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU22

Motion 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda möjligheten till att stärka kompetenskraven


Utskottsberedning: 2020/21:SoU22

Motion 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3811 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3811 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:55 Språkplikt deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare sfi för rätt till försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:55 Språkplikt deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare


Utskottsberedning: 2020/21:SoU21

Motion 2020/21:3811 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3811 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonusmalus-systemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonusmalus-systemet. Motivering Bilen är ett viktigt transportmedel


Utskottsberedning: 2020/21:SkU16

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget


Utskottsberedning: 2020/21:JuU16

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU17

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett familjeperspektiv


Utskottsberedning: 2020/21:JuU17

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjlighet till husrannsakan på distans och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:JuU16

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens uppdrag


Utskottsberedning: 2020/21:JuU17

Motion 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag


Utskottsberedning: 2020/21:JuU16

Motion 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3818 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3818 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare förbehåll vid tillträdet till konventionen och


Utskottsberedning: 2020/21:JuU16

Motion 2020/21:3818 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3818 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3817 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3817 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektutvärdering


Utskottsberedning: 2020/21:JuU17

Motion 2020/21:3817 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3817 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3812 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3812 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2020/21:JuU17

Motion 2020/21:3812 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3812 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 140 kB)