Dokument & lagar (216 träffar)

Motion 2018/19:1561 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1561 av Lotta Olsson M Översyn av förarutbildningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av förarutbildningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är hög tid att se över förarutbildningssystemet. Omvärlden


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1561 av Lotta Olsson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1561 av Lotta Olsson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson båda M Illegala trafikutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en offentlig utredning som tar ett samlat grepp kring problematiken gällande illegala


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Åtgärder mot illegala trafikskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagändringar och andra åtgärder för att motverka förekomsten av illegala trafikskolor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1743 av Edward Riedl M Återinförande av kömiljarden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och utveckla kömiljarden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk sjukvård håller generellt en hög internationell standard.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1667 av Betty Malmberg M Sjukvård för drogberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att koordinera regelverket då det gäller sjukvård för drogberoende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2018 visade Uppdrag


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen 2.5 Ökad


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:SfU21 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 48 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 150 kB)

Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1529 av Lars Hjälmered M It och digitalisering för att utveckla vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur it och digitalisering kan användas för att utveckla vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1726 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1726 av Edward Riedl M Migrationsverkets förvar i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler förvarsplatser i Norrland samt om att upprätta minst ett nytt förvar i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns


Utskottsberedning: 2018/19:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1726 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1726 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus båda M Stärk äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äganderätten i grundlag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äganderätten i


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. SD Äganderätt i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen av kompensationsmodeller för brukandebegränsningar av mark som inskränker äganderätten behöver utredas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:JuU10 2018/19:MJU18 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. SD Jakt och vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återta makten över jakt- och viltvård från EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU18 2018/19:MJU6 2018/19:MJU9 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. SD Det svenska jordbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga berörda myndigheter ska genomföra EU-direktiv och tillämpa EU-förordningar på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar som möjligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU13 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 36 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. SD En svensk skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenska skogsbruksmodellen där två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, produktionsmålet och miljömålet, huvudsakligen eftersträvas på


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:KrU7 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:TU16 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 138 kB)

Motion 2018/19:1724 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1724 av Sten Bergheden M Avskaffa licensplikten för ljuddämpare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa licensplikten på ljuddämpare och behandla ljuddämpare på samma sätt som ammunition vid inköp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1724 av Sten Bergheden (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1724 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1706 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1706 av Edward Riedl M Ytterligare skärpta straff för olaga vapeninnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1706 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1706 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1650 av John Weinerhall M Hårdare tag mot gängkriminaliteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att införa ett belöningssystem och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU13 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1568 av Noria Manouchi M Kronvittnessystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om införandet av ett svenskt kronvittnessystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som medborgare kan man i media följa


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1551 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1551 av Lars Hjälmered M Grov och organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att komma åt grov och organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brottslighet


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1551 av Lars Hjälmered (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1551 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1546 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1546 av Lars Hjälmered M Avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella och tillkännager detta för regeringen. Motivering En person som


Utskottsberedning: 2018/19:JuU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1546 av Lars Hjälmered (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1546 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1534 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1534 av Lotta Olsson M Preskriptionstiden för sexualvåld mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som utsätts


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1534 av Lotta Olsson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1534 av Lotta Olsson (M) (pdf, 65 kB)