Dokument & lagar (193 träffar)

Motion 2018/19:794 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:794 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp båda M Villkoren för äldre på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra äldres villkor och möjligheter på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:794 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:794 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:785 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:785 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:785 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:785 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:784 av Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2018/19:784 av Ann-Britt Åsebol M Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka insatser för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna komma i arbete och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:784 av Ann-Britt Åsebol (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:784 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:781 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2018/19:781 av Lotta Finstorp M Arbetslöshetskassornas möjlighet att förebygga arbetslöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för arbetslöshetskassorna att erbjuda sina medlemmar insatser som kan bidra till att förhindra


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:781 av Lotta Finstorp (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:781 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:725 av Michael Rubbestad SD Klädbidrag till personal inom förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klädbidrag till förskolepersonal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förskoleverksamhet innebär för personalen vardagligt


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 3.1 En orättvis värld 3.2 Utvecklings- och biståndspolitik 4 Demokrati och mänskliga


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU9 2018/19:NU13 2018/19:UU10 2018/19:UU9
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 9 avslag, 28 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 121 kB) Motion 2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 212 kB)

Motion 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. V Demokratins krympande utrymme 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 3.1 Civilsamhällets roll 3.2 Rätten att organisera sig 3.3 Det krympande utrymmet för civilsamhällesorganisationer 3.4 Begränsad finansiering


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU9 2018/19:KU27 2018/19:NU13 2018/19:UU10 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 9 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 155 kB)

Motion 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. V Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Hösten 2015 5 Ett mottagande baserat på rättigheter och välfärd 5.1 Bekämpa rasismen 6 Mottagandeutredningen


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:FiU25 2018/19:SfU16 2018/19:SkU14 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU11 2018/19:UbU13 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 112 kB) Motion 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 195 kB)

Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla utfärdandet av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU10 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:JuU1 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU14 2018/19:KrU15 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:TU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 22 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2018/19:753 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:753 av Ingemar Nilsson S Registerkontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utdrag ur brottsregistret vid nyanställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering När det gäller anställning inom en rad områden, grundskola, barnomsorg


Utskottsberedning: 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:753 av Ingemar Nilsson (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:753 av Ingemar Nilsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:750 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:750 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S Bättre arbetsmiljö vid höjd pensionsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god arbetsmiljö så att alla kan arbeta fram till pensionsåldern, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:750 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:750 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:744 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:744 av Hillevi Larsson m.fl. S Allmän visstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Visstidsanställningar är olika former av tidsbegränsade anställningar, exempelvis provanställning,


Utskottsberedning: 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:744 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:744 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:742 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:742 av Hillevi Larsson m.fl. S Hyvling av arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedelbar


Utskottsberedning: 2018/19:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:742 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:742 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:13 DATUM 2018-11-22 TID 10.0010.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:12. 2 Information från Riksrevisionen Enhetschef Katarina Richardson med medarbetare informerade om rapporterna Deltagarantal

2018-11-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:13 (docx, 50 kB)

Motion 2018/19:704 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:704 av Hanna Westerén S Kvinnors arbetsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvinnors arbetsvillkor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att komma tillrätta med arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken är en av vår tids


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:704 av Hanna Westerén (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:704 av Hanna Westerén (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:697 av Peter Persson och Carina Ödebrink (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:697 av Peter Persson och Carina Ödebrink båda S Förstärkt arbetsmiljöarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmiljöarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år dör människor på jobbet i Sverige. Under 2017 dog


Utskottsberedning: 2018/19:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:697 av Peter Persson och Carina Ödebrink (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:697 av Peter Persson och Carina Ödebrink (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:693 av Helena Bouveng (M)

Motion till riksdagen 2018/19:693 av Helena Bouveng M Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:693 av Helena Bouveng (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:693 av Helena Bouveng (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:10 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör åtgärda de brister som


Utskottsberedning: 2018/19:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:660 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:660 av Rasmus Ling MP Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av de försäkringar som finns är obligatoriska. Den


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:660 av Rasmus Ling (MP) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:660 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:621 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:621 av Carina Ödebrink och Peter Persson båda S Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En frivillig och solidariskt finansierad


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:621 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:621 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S) (pdf, 74 kB)