Dokument & lagar (292 träffar)

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. S Reglera andrahandsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera andrahandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I bostadsbristen Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist båda S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Avställda bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler verktyg för att stoppa kriminaliteten kring avställda bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi gender budgeting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:CU9 2018/19:FiU22 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander båda C Plats för cykling, hållbarhet och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett skärpt uppdrag för Trafikverket att ta fram målsättning och riktlinjer för ökad cykling och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:MJU1 2018/19:SkU10 2018/19:TU13 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:SfU21 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 48 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 150 kB)

Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson båda C Lika villkor för hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa hästnäring med övrig djurhållande näringsverksamhet på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:MJU17 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1333 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver stå upp för äganderätten och privat ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:MJU18 2018/19:MJU8 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. SD Äganderätt i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen av kompensationsmodeller för brukandebegränsningar av mark som inskränker äganderätten behöver utredas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:JuU10 2018/19:MJU18 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. SD Svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det svenska djurskyddet genom att införa ett importförbud för animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt lidande som väsentligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:NU8 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. SD Det svenska jordbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga berörda myndigheter ska genomföra EU-direktiv och tillämpa EU-förordningar på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar som möjligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU13 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 36 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. SD En svensk skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenska skogsbruksmodellen där två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, produktionsmålet och miljömålet, huvudsakligen eftersträvas på


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:KrU7 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:TU16 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 138 kB)

Motion 2018/19:1759 av Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1759 av Johan Hultberg M Bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur möjligheten att registrera fordon på personer som redan har betydande fordonsrelaterade skulder kan begränsas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1759 av Johan Hultberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1759 av Johan Hultberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1758 av Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1758 av Johan Hultberg M Reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en helt fri hyressättning för nybyggda bostäder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1746 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1746 av Sten Bergheden M Bättre tillgänglighet till allmänna lokaler och allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kommittén för modernare byggregler N 2017:05 bör förstärka arbetet med enkelt avhjälpta hinder och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1746 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1746 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1742 av Sofia Westergren M Bygg- och färdigställandeförsäkringarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt slopa den icke-obligatoriska byggfelsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1741 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1741 av Sten Bergheden M Telefonförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många företag har idag problem med bluffakturor och falska muntliga


Utskottsberedning: 2018/19:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1741 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1741 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1737 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: 2019/20:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1725 av Sten Bergheden M Ta vara på den småskaliga vattenkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all bedömning av småskalig vattenkraftsverksamhet måste utgå från att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter,


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)