Dokument & lagar (201 träffar)

Motion 2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson båda MP Lokal närvaro, konkurrens och transparens hos banker Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av lokal närvaro av bankverksamhet och bankkontor på landsbygden och på andra platser där


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. SD Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges politik för global utveckling för


Utskottsberedning: FiU

Motion 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1527 av Lars Hjälmered M Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad planprocess och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:FiU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1237 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1237 av Jan R Andersson M Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om engagemangsrapporter för borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1237 av Jan R Andersson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1237 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1229 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1229 av Jan R Andersson M Tillsynsavgifter för kommersiell service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillsynsavgifter för kommersiell service och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt om i Sverige så spelar den


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1229 av Jan R Andersson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1229 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1222 av Beatrice Ask (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1222 av Beatrice Ask M Betydelsen av fungerande välfärdsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut som rör privata välfärdsföretag måste tas utifrån fakta om medborgarnas behov av verksamheterna och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1222 av Beatrice Ask (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1222 av Beatrice Ask (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden båda M Servicenäringens kostnader för tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mindre servicenäringars kringkostnader för tillsyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hela Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius båda S Lagstifta om kontanter nu Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snara åtgärder av de slag den parlamentariska riksbanksutredningen och Försvarsberedningen föreslår för att trygga tillgången på kontanter


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1172 av Ola Möller S Öka kraven på bankerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tillräckliga kapitalkrav ställs på bankerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankernas påverkan på samhället går inte att underskatta.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. S Kontanter som betalningsmedel i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska säkerställas i framtiden, och detta


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge båda M Sälj SBAB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sälja SBAB och tillkännager detta för regeringen. Motivering SBAB agerar som en privataktör på bolånemarknaden, men med


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1050 av Hillevi Larsson S Rättvisande mått på Sveriges välstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättvisande mått på Sveriges välstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering När man jämför länders välstånd används vanligtvis


Utskottsberedning: 2018/19:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1011 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1011 av Boriana Åberg M Översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har gått 38 år


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1011 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1011 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1003 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1003 av Boriana Åberg M Minskning av antalet myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1003 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1003 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. S Rättssäkerhet och bra vård vid trafikskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiativ för en mer rättssäker trafikförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:FiU22 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. SD En tillgänglig vård i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt vidta åtgärder för en mer tillgänglig vård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26 2018/19:FiU3 2018/19:JuU11 2018/19:KU28 2018/19:SoU1 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:UbU15 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (63 yrkanden): 61 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 93 kB) Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 142 kB)

Motion 2018/19:849 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:849 av Betty Malmberg M Jämställt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om s.k. välfärdsföretag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett jämställt företagande är viktigt


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:849 av Betty Malmberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:849 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:848 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:848 av Betty Malmberg M Gold-plating i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utvärdera huruvida Tillväxtverkets utbildning om gold-plating har haft effekt på verksamheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:FiU34 2018/19:MJU17 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:848 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:848 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. M Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:920 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:920 av Anders Hansson M Utvidgning av penningtvättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att penningtvättslagen bör utvidgas till att även omfatta sakförsäkringar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kriminella verksamheter


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:920 av Anders Hansson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:920 av Anders Hansson (M) (pdf, 67 kB)