Dokument & lagar (225 träffar)

Motion 2018/19:1345 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1345 av Jan R Andersson M Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för glesbygdsföretag att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1345 av Jan R Andersson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1345 av Jan R Andersson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1342 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1342 av Jan R Andersson M Restaurangkasinon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för restaurangkasinon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Restaurangkasinon förekommer på cirka 450 spelplatser i landet och utgör på


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1342 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1342 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1332 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1332 av Boriana Åberg M Stoppa bidrag till religiösa förbund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska bidrag från staten till religiösa förbund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett sekulärt land där stat


Utskottsberedning: 2018/19:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1332 av Boriana Åberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1332 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Idrottsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förnyad elitsatsning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder i syfte att säkerställa


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU10 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Kultur på recept Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur på recept och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur på recept är en modell som instiftades under alliansregeringen. Forskning


Utskottsberedning: 2018/19:KrU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Regelverk och tillsyn i föreningslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på hur regelverk och tillsyn ska skärpas i syfte att förhindra att våldsbejakande och icke-demokratiska


Utskottsberedning: 2018/19:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1266 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1266 av Runar Filper SD Folkparken som kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att rädda folkparkerna genom ett statligt bidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkparkerna är en viktig del


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1266 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2018/19:1266 av Runar Filper (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1351 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1351 av Runar Filper SD Svenska som nationalspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:KrU14 2018/19:KU30 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1351 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2018/19:1351 av Runar Filper (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Matchfixning och straffskärpningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta frågan på allvar och utreda möjligheten att höja straffsatserna för mutbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Kulturutskottets protokoll 2018/19:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:12 DATUM Tisdagen den 27 november 2018 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2018/19:11 av den 22 november 2018. 2 Information från Folkbildningsrådet Generalsekreterare Maria Graner och biträdande generalsekreterare

2018-11-27

Kulturutskottets protokoll 2018/19:12 (docx, 26 kB)

Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. S Utbildningssatsning i väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärcentrum och vikten


Utskottsberedning: 2018/19:KrU9 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:1191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall båda M En skarpare public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa grundförutsättningarna för public service, dvs. dess oberoende och självständighet, och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1134 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1134 av Edward Riedl M Lotteriförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort undantaget från kreditförbudet vid lotteriförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det inte tillåtet att sälja lotter


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1134 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1134 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1077 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1077 av Mattias Ottosson m.fl. S E-sport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stötta e-sporten som hobby och tillkännager detta för regeringen. Motivering Datorspelandet har under de senaste åren ökat dramatiskt i storlek och organiserar


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1077 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1077 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1046 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1046 av Johan Andersson m.fl. S Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och tillkännager detta för regeringen. Sammanfattning


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1046 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1046 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz S Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillståndet för många värdefulla byggnader


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1008 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1008 av Boriana Åberg M Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en nedläggning av Myndigheten för stöd till trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Huvuduppdraget


Utskottsberedning: 2018/19:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1008 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1008 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. SD Sverigedemokraternas bostadspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 2 Så når vi målen 3 Ökad trygghet i förorterna 4 Nationell handlingsplan för otrygga områden 5 Avskaffa ebo-lagen 6 Motverka trångboddhet 7


Utskottsberedning: 2018/19:CU1 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:KrU1 2018/19:SfU16 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Barnvänlig familjerätt Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Barndomsgaranti 3 Fastställande av faderskap 4 Gemensam vårdnad som norm 5 Barnets bästa vid separationer 6 Fokus på barnen vid tvist i domstol 7 Databas över


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:KrU8 2018/19:SfU17 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 113 kB)

Motion 2018/19:889 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:889 av Anders Hansson M Lunds universitets historiska museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Lunds universitets historiska museum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Historiska museet i Lund har huvudansvaret för omhändertagande


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:889 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:889 av Anders Hansson (M) (pdf, 69 kB)