Dokument & lagar (353 träffar)

Motion 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Sverige ska vara ett digitalt föregångsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:FiU25 2018/19:FöU7 2018/19:KU26 2018/19:KU31 2018/19:NU7 2018/19:SkU11 2018/19:SoU8 2018/19:TU4 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 34 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 99 kB) Motion 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 187 kB)

Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. C Starkare skydd och rättigheter för individer Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rätt till båda sina föräldrar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU6 2018/19:CU7 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Eget boende EBO Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:JuU1 2018/19:JuU14 2018/19:KU1 2018/19:SfU16 2018/19:SoU1 2018/19:SoU8 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 22 avslag, 7 bifall,

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 164 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:11 DATUM 2018-11-29 TID 9.009.59 10.3010.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare informerade utskottet om granskningsrapporten Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

2018-11-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:11 (docx, 42 kB)

utskottsdokument 2018/19:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6 DATUM 2018-11-29 TID 10.00-10.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:5 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Remisser till

2018-11-29

utskottsdokument 2018/19:6 (docx, 42 kB)

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. L Ett tydligt avstånd till populism och diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska ha demokrati som övergripande mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2019/20:UU15 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Nya reformer för hbtq-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2019/20:KrU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. L Funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:AU2 2018/19:AU6 2018/19:JuU14 2018/19:KrU10 2018/19:KU25 2018/19:KU28 2018/19:SfU21 2018/19:SoU12 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban miningoch tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU24 2018/19:MJU13 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU11 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. L En liberal kulturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målen för kulturpolitiken bör vara frihet, mångfald och kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU11 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU7 2018/19:KrU9 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren C 16-årsgräns för kommunalval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av vallagen så att en 16-årsgräns införs för kommunalval inför valåret 2022, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren C Kontrollmakten måste upprätthållas för övergångsregering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klargöra riksdagens möjligheter att utöva sin granskande roll gentemot en övergångsregering och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2339 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2339 av Lars Beckman M Återkalla medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att kunna återkalla medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringsformen anger att ingen svensk medborgare


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2339 av Lars Beckman (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2339 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus båda M Hinder mot fiberutbyggnad måste avskaffas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera kommunallagen för att skapa gynnsammare förutsättningar för fiberutbyggnad och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2253 av Per Lodenius C Lättläst svenska i Statens offentliga utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga utredningar SOU bör innehålla en sammanfattning på lättläst svenska och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic S Biodling på Riksdagshusets tak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör undersökas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering En god bipopulation


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2119 av Teres Lindberg S Fortsätt avvecklingen av monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta avvecklingen av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Monarkin är omodern och uppfyller egentligen inget annat


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2118 av Hans Hoff S Riksdagens chefsjurist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga inrättandet av en tjänst som riksdagens chefsjurist där ett krav för befattningen är att du ska ha varit riksdagsledamot under minst en mandatperiod,


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nödvändiga regler ska följas upp så enkelt och automatiserat som möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KU28 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 96 kB)