Dokument & lagar (346 träffar)

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Nya reformer för hbtq-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU 2018/19:CU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. L Funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:AU2 2018/19:AU6 2018/19:JuU14 2018/19:KrU10 2018/19:KU25 2018/19:KU28 2018/19:SfU21 2018/19:SoU12 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban miningoch tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU24 2018/19:MJU13 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU11 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. L En liberal kulturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målen för kulturpolitiken bör vara frihet, mångfald och kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU11 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU7 2018/19:KrU9 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren C 16-årsgräns för kommunalval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av vallagen så att en 16-årsgräns införs för kommunalval inför valåret 2022, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren C Kontrollmakten måste upprätthållas för övergångsregering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klargöra riksdagens möjligheter att utöva sin granskande roll gentemot en övergångsregering och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2339 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2339 av Lars Beckman M Återkalla medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att kunna återkalla medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringsformen anger att ingen svensk medborgare


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2339 av Lars Beckman (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2339 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus båda M Hinder mot fiberutbyggnad måste avskaffas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera kommunallagen för att skapa gynnsammare förutsättningar för fiberutbyggnad och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2253 av Per Lodenius C Lättläst svenska i Statens offentliga utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga utredningar SOU bör innehålla en sammanfattning på lättläst svenska och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic S Biodling på Riksdagshusets tak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör undersökas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering En god bipopulation


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2119 av Teres Lindberg S Fortsätt avvecklingen av monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta avvecklingen av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Monarkin är omodern och uppfyller egentligen inget annat


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2118 av Hans Hoff S Riksdagens chefsjurist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga inrättandet av en tjänst som riksdagens chefsjurist där ett krav för befattningen är att du ska ha varit riksdagsledamot under minst en mandatperiod,


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nödvändiga regler ska följas upp så enkelt och automatiserat som möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KU28 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 96 kB)

Motion 2018/19:2033 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2033 av Allan Widman m.fl. L Riksdagens hedersmedalj för berömvärd insats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av en riksdagens hedersmedalj för internationell insats att tilldelas den som vid en internationell insats med fara för


Utskottsberedning: 2018/19:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2033 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2033 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian båda S Stärk skyddet för hotade journalister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att stärka skyddet för hotade journalister och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. S Åldersverifikation för att skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä båda S Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riksdagens arbetsformer så att den tid ledamöter behöver vara fysiskt närvarande i riksdagen kan koncentreras


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli båda S Riksdagsledamöternas e-postkorgar översvämmas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skilja på intern och extern e-post och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1942 av Johanna Jönsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1942 av Johanna Jönsson C Minskat antal riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syftet att minska antalet ledamöter i Sveriges riksdag till 249 och att en del av de resurser som lösgörs bör fördelas


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1942 av Johanna Jönsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1942 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1922 av Johanna Jönsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1922 av Johanna Jönsson C Ökat personval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett införande av enmansvalkretsar eller fullt personval vid val till riksdagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en lång


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1922 av Johanna Jönsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1922 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 65 kB)