Dokument & lagar (380 träffar)

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. MP En kraftfull naturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom naturvänligare jordbruk med ökad areal ekologiskt jordbruk och mer naturbeten och


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:CU9 2018/19:JuU10 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU3 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:NU4 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 18 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (pdf, 140 kB)

Motion 2018/19:2307 av Amanda Palmstierna och Rebecka Le Moine (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2307 av Amanda Palmstierna och Rebecka Le Moine båda MP Minskad miljöpåverkan från läkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de största reningsverken ska ha läkemedelsrening 2025 och att de totalt 50 mest angelägna ska ha det 2030


Utskottsberedning: 2018/19:MJU13 2018/19:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2307 av Amanda Palmstierna och Rebecka Le Moine (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2307 av Amanda Palmstierna och Rebecka Le Moine (båda MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven båda MP Ekologisk matproduktion och miljöanpassat växtskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer ekologisk matproduktion i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:MJU17 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2290 av Viktor Wärnick (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2290 av Viktor Wärnick M Skarven förstör svensk kust och skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problematiken med skarvfågelns utbredning och att detta snarast kräver åtgärder för att få bukt med problemen, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2290 av Viktor Wärnick (M) (docx, 131 kB) Motion 2018/19:2290 av Viktor Wärnick (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2281 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2281 av Camilla Waltersson Grönvall M Justerat regelverk gällande strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt justera regelverket gällande strandskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2281 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2281 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2273 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2273 av Jörgen Warborn M Strandskydd för ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återgå till en maxgräns på 100 meter och samtidigt inleda en större översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2273 av Jörgen Warborn (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2273 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2263 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2263 av Solveig Zander C Förbättra förhållandena för det kustnära fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder med målsättningen att behålla det kustnära fisket som en företagsform det går att leva på och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2263 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2263 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2260 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2260 av Solveig Zander C Stärk äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Äganderätten är oerhört viktig och måste värnas på alla sätt. Den är oerhört viktig


Utskottsberedning: 2018/19:MJU18

Motion 2018/19:2260 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2260 av Solveig Zander (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. L Grön liberal politik för miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om att förorenaren ska betala, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU5 2018/19:MJU13 2018/19:MJU13,2018/19:CU5 2018/19:MJU17 2018/19:MJU3 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:MJU7 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU14 2018/19:TU15 2018/19:TU16 2018/19:TU5 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 121 kB)

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2243 av Elin Lundgren S Säkra tillgången till byggnadsvårdsvirke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra att det finns virke för byggnadsvårdsprojekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2167 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2167 av Saila Quicklund M Samlad strategi för svensk friluftsnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad strategi för svensk friluftsnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2167 av Saila Quicklund (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2167 av Saila Quicklund (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. M Utöka jakten på skarv och säl Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa licensjakt på skarv och säl samt möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska bestånd av skarv


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2155 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2155 av Pål Jonson M Ökad samordning mellan Sverige och Norge vid förvaltningen av den gemensamma vargstammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till att Sverige ska eftersträva en ökad samordning med Norge vid förvaltningen


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2155 av Pål Jonson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2155 av Pål Jonson (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2154 av Alexandra Anstrell (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2154 av Alexandra Anstrell M Reglering av vildsvinskött Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla regelverket för försäljning av vildsvinskött så att det inte behöver passera en vilthanteringsanläggning före


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2154 av Alexandra Anstrell (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2154 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2074 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2074 av Cecilie Tenfjord Toftby M Ersätt naturreservat med samförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ersätta naturreservat med olika former av samförvaltning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2074 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2074 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2073 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2073 av Cecilie Tenfjord Toftby M Svenskt lantbruk är samhällsviktig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra beteckningen för lantbruket från miljöfarlig verksamhet till samhällsviktig verksamhet och


Utskottsberedning: 2018/19:MJU18

Motion 2018/19:2073 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2073 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2067 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2067 av Cecilie Tenfjord Toftby M Hållbarhetskrav i vindkraftsplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att se över den sociala hållbarheten vid miljöprövningen när placeringen av vindkraft avgörs och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:MJU18

Motion 2018/19:2067 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2067 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2065 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2065 av Cecilie Tenfjord Toftby M Modernisera miljöbalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av miljöbalken och tillkännager detta för regeringen. Motivering I miljöbalken står följande: 1 Bestämmelserna i denna balk syftar till


Utskottsberedning: 2018/19:MJU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2065 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2065 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2052 av Jörgen Warborn M Innovativ livsmedelsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att satsa mer på food tech och innovativ livsmedelsforskning för att värna om klimatet och folkhälsan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2050 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2050 av Sten Bergheden M Underlätta ansökningar om EU-stöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla ansökningshandlingarna för föreningar att söka EU-stöd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:MJU17

Motion 2018/19:2050 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2050 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)