Dokument & lagar (311 träffar)

Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1939 av Jan R Andersson M Fjärrvärme och kärnkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens spillvärme i fjärrvärmeproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk kärnkraft används idag endast för elproduktion.


Utskottsberedning: 2018/19:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1933 av Pål Jonson M Omlokaliserade myndigheters ansvar för att främja regional forskning och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om vissa omlokaliserade myndigheter ska få ett speciellt ansvar för att främja regionala


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1925 av Pål Jonson M En starkare skogsnäring i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skogsnäringen i Värmland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Värmland är ett av de län som är allra mest beroende av utvecklingen


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Låt berörda kommuner/regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda kommuner/regioner ska få behålla en rättmätig del av vind- och vattenkraftens


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1918 av Fredrik Christensson C Innovationsvänlig lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för mer innovationsvänlig lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Digitalisering och automatisering


Utskottsberedning: 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en jämlikhetspolitik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett socioekonomiska förutsättningar, bostadsort eller bakgrund och


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. S Likvärdiga villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av likvärdiga villkor för livet i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att alla invånare i vårt land har likvärdig


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende


Utskottsberedning: 2018/19:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. S Sörmlands kraftförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att säkra energiförsörjningen samt samordningsbehovet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sörmland står inför stora


Utskottsberedning: 2018/19:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. S Statliga bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en bättre geografisk spridning bland ledamöter i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socialdemokratiskt


Utskottsberedning: 2018/19:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Myndigheters regionalpolitiska ansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över statens regionalpolitiska ansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering För alla statliga myndigheter


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. S Minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta


Utskottsberedning: 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Regionala utvecklingsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra tilldelningen av regionala utvecklingsmedel och bättre anpassa dem utifrån Sverige i dag och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att se över möjligheten att de regleringsbrev och instruktioner som riktas till näringslivsfrämjande myndigheter också


Utskottsberedning: 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1767 av Marlene Burwick och Maria Gardfjell (S, MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1767 av Marlene Burwick och Maria Gardfjell S, MP Planeringen av det svenska stamnätet för el och behovet av ökat effektutrymme Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om planeringen av det svenska stamnätet för el och behovet av ökat effektutrymme


Utskottsberedning: 2018/19:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1767 av Marlene Burwick och Maria Gardfjell (S, MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1767 av Marlene Burwick och Maria Gardfjell (S, MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban miningoch tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU24 2018/19:MJU13 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU11 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. MP En kraftfull naturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom naturvänligare jordbruk med ökad areal ekologiskt jordbruk och mer naturbeten och


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:CU9 2018/19:JuU10 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU3 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:NU4 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (pdf, 140 kB)

Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:NU8 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. MP Frihet och föränderlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konstnärlig och kulturell frihet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konstnärlig och


Utskottsberedning: 2018/19:KrU11 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU7 2018/19:KrU8 2018/19:NU16 2018/19:NU7 2018/19:SfU20 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (pdf, 119 kB)

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nödvändiga regler ska följas upp så enkelt och automatiserat som möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KU28 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 96 kB)