Dokument & lagar (280 träffar)

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. S En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När EBO, eget


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2130 av Annelie Karlsson S En trygg och mänsklig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att vi får en mänskligare sjukförsäkring som ger trygghet och rättssäkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi i generationer byggt upp en generell välfärd för alla och en samhällsmodell


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson S Tryggare sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förtydliga regelverken kring sjukskrivningsprocessen så att individer inte hamnar i kläm, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1992 av Magnus Manhammar S Fler lagliga vägar för att söka asyl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler lagliga vägar för att söka asyl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Just nu befinner sig över 68 miljoner människor på


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. S En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre fungerande samordning mellan statens, regionernas, kommunernas och arbetsgivarnas resurser för att säkra att alla får


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1966 av Magnus Manhammar S Skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. S Avveckla EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avvecklande av EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Integration och etablering av nyanlända är en stor och viktig utmaning för hela


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1958 av Magnus Manhammar S Se över möjligheterna att kombinera studiemedel och sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för alla sjukskrivna studenter att kombinera studiemedel och sjukpenning och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. S Underlätta samordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framtidens utmaningar möts bäst med utökade möjligheter till samordning


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1948 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1948 av Solveig Zander C med anledning av skr. 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenklade läkarintyg bör ses över och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1948 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1948 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1902 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1902 av Louise Meijer M Minskad hänsyn till anknytning vid utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur fler utländska brottslingar kan dömas till utvisning genom att inte ta lika stor hänsyn till anknytningen till Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1902 av Louise Meijer (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1902 av Louise Meijer (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1898 av Louise Meijer M Utvisningspröva hat- och hedersbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning angående att utvisningspröva hat- och hedersbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har under


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1886 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:1886 av Nooshi Dadgostar m.fl. V En hållbar sjukförsäkring 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Starka trygghetssystem måste vara generella 4Översyn av sjukförsäkringen 4.1En trygg och individanpassad sjukförsäkring 4.2Kvantitativa mål för sjukfrånvaron 4.3Rätten till


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:1886 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:1886 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 109 kB)

Motion 2018/19:1883 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1883 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om läkarkårens arbete med sjukskrivningar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:SfU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1883 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1883 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1855 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1855 av Jan Ericson M Översyn av inkomstkravet vid arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av inkomstkravet vid arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: 2018/19:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1855 av Jan Ericson (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:1855 av Jan Ericson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1836 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1836 av Jan Ericson M Begränsa barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att begränsa barnbidraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barnbidraget är ett välkommet ekonomiskt tillskott för många


Utskottsberedning: 2018/19:SfU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1836 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1836 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1829 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1829 av Jan Ericson M Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att återinföra och utveckla vårdnadsbidraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Avskaffandet av vårdnadsbidraget


Utskottsberedning: 2018/19:SfU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1829 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1829 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. SD Friluftsliv för folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för ett närmare nordiskt friluftslivssamarbete och en satsning för ett nytt nordiskt friluftslivsår och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KrU10 2018/19:MJU9 2018/19:SfU15 2018/19:UbU14 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2306 av Anna Sibinska MP Stärk konstnärernas sociala och ekonomiska trygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka stöd och ersättningar till konstnärer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:KrU11 2018/19:SfU20 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) (pdf, 78 kB)