Dokument & lagar (379 träffar)

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2233 av Teres Lindberg S Inför regional rådighet över trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2151 av Betty Malmberg M Kilometerskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kilometerskatt, även kallat vägslitageavgift, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alltsedan 2004 har det från och till diskuterats huruvida en kilomerskatt,


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av skattepliktiga passager och vägavgifter


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. S ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2090 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer bör införas för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2083 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby M Skatt på energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en genomlysning av den nuvarande lagstiftningen om skatt på energi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla skatter är i behov


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. L Ny genomgripande skattereform för välstånd och välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattepolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har nu gått nästan 30 år sedan den


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe M Motivera fler människor till högre utbildning genom att göra CSN-lånen avdragsgilla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra CSN-lånen avdragsgilla inom ramen för ränteavdraget och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe M Gör utbildning avdragsgillt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra kompetenshöjande utbildning avdragsgill för enskilda individer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe M Straffavgifter vid försenad trängselavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nivåerna på förseningsavgifterna för trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid försenade inbetalningar


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe M Gör det möjligt att skriva av utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att göra kompetenshöjande utbildning av personal avskrivningsbar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. S Avdragsrätt för a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att a-kasseavgiften bör göras avdragsgill och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få länder utanför Norden har en lika stark fackföreningsrörelse


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1997 av Johan Büser S Underrättelse och samtycke vid folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att införa underrättelse och samtycke vid folkbokföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj båda S Förstärk Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets roll för ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli tryggare med en bättre välfärd


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1986 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer införs för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för mottagandet


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. S Skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av skattesystemet behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den borgerliga regeringen 20062014 efterlämnade inte bara oförändrad


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1982 av Magnus Manhammar S Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra samordningsnummer till en rättighet för utländska medborgare och underlätta


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim båda S ROT- och RUT-tjänster utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla RUT- och ROT-avdrag för tjänster utförda utanför Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. S Skattereform för ökad jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reformera inkomstskattelagen i syfte att öka jämlikheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 78 kB)