Dokument & lagar (387 träffar)

Motion 2018/19:2285 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2285 av Camilla Waltersson Grönvall M Dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en harmonisering av mervärdesskattelagstiftningen för den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2285 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2285 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2284 av Hans Rothenberg M Extraordinära räddningsinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ifall räddningsarbete som utförs under extraordinära former inte ska förmånsbeskattas eller beskattas extra och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2280 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2280 av Camilla Waltersson Grönvall M Mer lönsamt att investera i kompetensutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över lagstiftningen, så att det är lika lönsamt att investera i kompetensutveckling


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2280 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2280 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2278 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2278 av Camilla Waltersson Grönvall M Kapitalvinstbeskattning av bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att justera gällande lagstiftning för att åstadkomma en likvärdig behandling vid kapitalvinstbeskattning


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2278 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2278 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2277 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2277 av Jörgen Warborn M Avskaffa reklamskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om skatten på analog utomhusreklam bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har tillkännagivit för regeringen


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2277 av Jörgen Warborn (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2277 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. M Synliga skatter skapar ett legitimt skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ändringar i skatteförfarandelagen om att arbetsgivardeklarationen för varje betalningsmottagare även


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2272 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2272 av Per Lodenius och Johanna Jönsson båda C Sänkt dansmoms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till sänkt mervärdesskatt på dans och tillkännager detta för regeringen. Motivering Verksamheter i samhället är belagda


Utskottsberedning: 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2272 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2272 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2269 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2269 av Noria Manouchi M Ökade befogenheter till Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ökade resurser och befogenheter beträffande utförsel av gods från Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering En stor


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2269 av Noria Manouchi (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2269 av Noria Manouchi (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2233 av Teres Lindberg S Inför regional rådighet över trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2151 av Betty Malmberg M Kilometerskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kilometerskatt, även kallat vägslitageavgift, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alltsedan 2004 har det från och till diskuterats huruvida en kilomerskatt,


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av skattepliktiga passager och vägavgifter


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. S ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2090 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer bör införas för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2083 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby M Skatt på energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en genomlysning av den nuvarande lagstiftningen om skatt på energi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla skatter är i behov


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. L Ny genomgripande skattereform för välstånd och välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattepolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har nu gått nästan 30 år sedan den


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe M Motivera fler människor till högre utbildning genom att göra CSN-lånen avdragsgilla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra CSN-lånen avdragsgilla inom ramen för ränteavdraget och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe M Gör utbildning avdragsgillt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra kompetenshöjande utbildning avdragsgill för enskilda individer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe M Straffavgifter vid försenad trängselavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nivåerna på förseningsavgifterna för trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid försenade inbetalningar


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe M Gör det möjligt att skriva av utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att göra kompetenshöjande utbildning av personal avskrivningsbar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 69 kB)