Dokument & lagar (436 träffar)

Motion 2018/19:2268 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2268 av Noria Manouchi M Legalisering av surrogatmoderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra surrogatmoderskap lagligt i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje kvinnas rätt till sin kropp bör vara en självklarhet


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2268 av Noria Manouchi (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2268 av Noria Manouchi (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. L Stärk barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera föräldrabalken med en barnbalk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:KrU8 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 147 kB)

Motion 2018/19:2265 av Solveig Zander och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2265 av Solveig Zander och Johanna Jönsson båda C Lipödem en sjukdom där det behövs mer forskning och kunskap och bättre vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma lipödem genom forskning och vårdinsatser och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2265 av Solveig Zander och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2265 av Solveig Zander och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2262 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2262 av Solveig Zander C Obligatoriskt test av GBS på gravida inför födseln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att aktualisera och uppdatera riktlinjer och riskfaktorer när det gäller GBS och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2262 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2262 av Solveig Zander (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. L Folkhälsofrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som valt att inte vaccinera sina barn kan hänvisas till en annan skola eller förskola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11 2018/19:SoU15 2018/19:UbU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2254 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2254 av Solveig Zander C Förebyggande hälsa för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av ett äldrehälsovårdsprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2254 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2254 av Solveig Zander (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2250 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2250 av Solveig Zander C Åtgärder för att förhindra antal rökare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot exponering av tobak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2250 av Solveig Zander (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2250 av Solveig Zander (C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2232 av Sultan Kayhan S Jämställt bemötande inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa obligatorisk utbildning i jämställt bemötande och vård för anställda inom hälso- och sjukvården


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim båda S Avskaffa informationsplikten för hivsmittade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa informationsplikten för hivsmittade och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. V Psykisk ohälsa en fråga om jämlik behandling 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra en översyn av de nationella riktlinjerna gällande behandling inom området psykisk ohälsa och implementeringen


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. V Att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan inkorporeras


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU25 2018/19:SoU12 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Kommunernas ansvar för mäns våld mot kvinnor 5Kvinnojourer 6Brist på bostäder för våldsutsatta kvinnor 7Utredning av dödligt


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 97 kB) Motion 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2226 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2226 av Jörgen Warborn M Omvänd ordning vid organdonationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omvänd ordning vid organdonationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på organdonatorer är ett stort problem som leder


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2226 av Jörgen Warborn (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2226 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2220 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2220 av Linda Ylivainio C Forskning om flickor och kvinnor med autism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka medvetenheten och kunskapen hos skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård m.fl. om autism hos flickor och kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2220 av Linda Ylivainio (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2220 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek båda C Behovet av regelförenkling av Systembolagets krav på mikrobryggerier m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklingar i Systembolagets regelverk avseende små bryggeriers och hantverksmässiga


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2213 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2213 av Ida Karkiainen S Säkra tillgången till ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra tillgången till ledarhundar för personer med synnedsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Cirka 100 000 människor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2213 av Ida Karkiainen (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2213 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. S Bättre vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2190 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2190 av Magnus Manhammar S Motion om systemet kring organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av systemet för organdonation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är bäst i Europa när det


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2190 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2190 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér båda S Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjligt för fler och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2157 av Maria Stockhaus och Sofia Westergren (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2157 av Maria Stockhaus och Sofia Westergren båda M Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och ett enhetligt stöd till kvinnor med foglossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enhetlig vård och enhetligt stöd för kvinnor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2157 av Maria Stockhaus och Sofia Westergren (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2157 av Maria Stockhaus och Sofia Westergren (båda M) (pdf, 75 kB)