Dokument & lagar (421 träffar)

Motion 2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall M Körkortskrav för motorcykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de nya kraven för att ta motorcykelkörkort enligt EU-direktivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin S Digitalt utanförskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att motverka digitalt utanförskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Länsstyrelsen i Dalarna släpper


Utskottsberedning: 2018/19:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering De regionala


Utskottsberedning: 2018/19:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall M Samma villkor för alla länder gällande åkerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige tydligare ska driva åkerifrågorna i Europa med målet att samma villkor ska gälla alla länder och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2261 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2261 av Solveig Zander C Stoppa förvandlingen av stora mängder statliga vägar till enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram ett tydligt regelverk till Trafikverket för under vilka förhållanden som statliga


Utskottsberedning: 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2261 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2261 av Solveig Zander (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2251 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2251 av Solveig Zander C Mälardalens infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för en bättre infrastruktur i Mälardalen och för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet med en bättre


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2251 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2251 av Solveig Zander (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2248 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2248 av Per Lodenius C Tiden för användning av dubbade vinterdäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att förlänga tiden mellan då det är lagstadgat krav på vinterdäck och när man på våren får använda dubbade


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2248 av Per Lodenius (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2248 av Per Lodenius (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. S Byggnation av en ny Hjulstabro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att så snart som möjligt påbörja byggnationen av en ny Hjulstabro på väg 55 och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. S Kombidirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning och reda på vägarna, och


Utskottsberedning: 2018/19:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar båda S Sydostlänken en nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar på Sydostlänken och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2239 av Kadir Kasirga S Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upphandlingskrav inom kollektivtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom


Utskottsberedning: 2018/19:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2238 av Kadir Kasirga S Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan millennieskiftet har postmarknaden,


Utskottsberedning: 2018/19:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. S Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2223 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2223 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl båda C Förbättrade förutsättningar för transportpolitiskt motiverad flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på s.k. genomgående biljetter i upphandling av transportpolitiskt


Utskottsberedning: 2018/19:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2223 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2223 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2221 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2221 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl båda C Förbättrad infrastruktur för den norrbottniska gruvnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av dubbelspår på Malmbanan samt att projekt Malmporten bör realiseras, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2221 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2221 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2216 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2216 av Linda Ylivainio C Ökad trafiksäkerhet utefter E10 sträckningen TöreNarvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att genomföra trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder utefter E10 mellan Töre och Narvik och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2216 av Linda Ylivainio (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2216 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2214 av Yasmine Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2214 av Yasmine Eriksson SD Sommartid som standardtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa sommartid som standardtid i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många människor lider fysiskt och psykiskt


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2214 av Yasmine Eriksson (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2214 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2211 av Magnus Manhammar S Översyn av reglerna kring riksfärdtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av reglerna kring riksfärdtjänst och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksfärdtjänst är en färdtjänstresa


Utskottsberedning: 2018/19:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2210 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2210 av Monica Haider S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2210 av Monica Haider (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2210 av Monica Haider (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2209 av Marlene Burwick S Samhällsviktiga infrastrukturprojekt får inte försenas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra projektledningens ansvar och möjlighet att samordna alla relevanta parter vid utbyggnaden av större infrastrukturprojekt


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S) (pdf, 75 kB)