Dokument & lagar (167 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6 DATUM 20181115 TID 09:3010:30 10:4012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information inför utrikesrådet FAC från kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Anna Uggla och departementsråd Louise Calais, samtliga från UD. Ledamöternas

2018-11-15

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:6 (docx, 37 kB)

Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:391 av Magnus Oscarsson KD Erkänn Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en suverän stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan lång tid tillbaka har Sverige haft tre uttalade kriterier


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2018/19:389 av Joar Forssell L Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att EU utvecklas till en federation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var 2001 som Europas ledande


Utskottsberedning: 2018/19:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh V Sveriges roll i förverkligandet av kvinnors och barns mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN:s säkerhetsråd bör driva frågan om att utvidga kampen mot det vardagliga grova våldet


Utskottsberedning: 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh V Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör understödja de strävanden till ett demokratiskt styre som finns i provinsen Rojava, vilka kan tjäna som modell för ett framtida demokratiskt i Syrien,


Utskottsberedning: 2018/19:NU13 2018/19:UU10 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 10 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 115 kB)

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:320 av Robert Halef KD Humanitärt bistånd via kyrkor i Syrien och Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ge humanitärt bistånd till behövande via kyrkor i Syrien och Irak och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:318 av Robert Halef KD Återuppbyggnad av kristna områden i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som medlem av FN:s säkerhetsråd bör verka för en internationell givarkonferens för att bidra till återuppbyggandet av Nineveslätten,


Utskottsberedning: 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:317 av Robert Halef KD Folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör erkänna folkmordet 1915 på syrianer, armenier, kaldéer, assyrier och pontiska greker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Årligen


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. L med anledning av prop. 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utbildningsinsats i Irak inte ska ses som ett ställningstagande


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. L med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för och utvärdering av det


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 75 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5 DATUM 20181106 TID 11:0012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg och Helena Fridman Konstantinidou fick närvara under sammanträdet vid punkt 2-4 på föredragningslistan. 2 Kommissionens arbetsprogram

2018-11-06

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:5 (docx, 39 kB)

Motion 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå förslaget om ett svenskt


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:239 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:239 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom


Utskottsberedning: 2018/19:UFöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:239 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:239 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:209 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:209 av Johnny Skalin SD Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i huvudsak neka bistånd till länder som inte tecknar återtagandeavtal i enlighet med svenska önskemål och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:209 av Johnny Skalin (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:209 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 65 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4 DATUM 20181025 TID 09:3011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Små och lätta vapen SALW Information om små och lätta vapen SALW från enhetschef Andrés Jato, gruppchef Peder Spångberg, departementssekreterare Robert Lejon, samtliga från UD. Ledamöternas

2018-10-25

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:4 (docx, 39 kB)

Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. SD Svenska institutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att ta vara på potentialen hos Svenska institutets stipendiater och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:UU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:3

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:3 DATUM 20181011 TID 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att medge närvarorätt vid FAC-föredragningar för tjänstemän från EU-nämndens kansli under mandatperioden 20182022. Denna punkt förklarades omedelbart

2018-10-11

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:3 (docx, 35 kB)

Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:87 av Alexander Christiansson SD Stöd förföljda kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja förföljda kristna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den katolska organisationen Aid to the Church in Need kom i början


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:86 av Alexander Christiansson SD Stoppa bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa allt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under år 2017


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 74 kB)