Dokument & lagar (4 755 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:829 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02995/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:829 av Elisabeth Svantesson M Budgetsatsning på förlossningsvården Elisabeth Svantesson har frågat finansministern vilka åtgärder hon vidtar för att Moderaternas och Kristdemokraternas miljardsatsning på förlossningsvården ska börja

Svarsdatum: 2019-07-12 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:829 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:827 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:827 av Magnus Oscarsson KD Införsel till Sverige av smittade levande djur Magnus Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att förhindra införseln till Sverige av levande djur som bär på smittor, exempelvis PRRS, paratuberkulos eller resistenta tarmbakterier. I mars

Svarsdatum: 2019-07-12 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:827 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:826 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02985 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:826 av Elisabeth Svantesson M Ersättning till den som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinering Elisabeth Svantesson har frågat mig om på vilket sätt som jag och regeringen utvärderar och följer upp hur ersättningen fungerar

Svarsdatum: 2019-07-12 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:826 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:824 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02267/F JR N2019/02268/FJR N2019/02280 FJR N2019/ 02281/FJR N2019/02282/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:823 Rovdjurspolitiken och landsbygden, 2018/19:824 Vargjakten och landsbygden, 2018/19:831 Licensjakt på varg, 2018/19:832 Naturvårdsverket och vargjakten

Svarsdatum: 2019-07-12 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:824 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:823 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02267/F JR N2019/02268/FJR N2019/02280 FJR N2019/ 02281/FJR N2019/02282/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:823 Rovdjurspolitiken och landsbygden, 2018/19:824 Vargjakten och landsbygden, 2018/19:831 Licensjakt på varg, 2018/19:832 Naturvårdsverket och vargjakten

Svarsdatum: 2019-07-12 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:823 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

EU-nämndens dokument 2018/19:49

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2018/19:49 DATUM 2019-07-12 TID 10.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2019-07-12

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:40

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:40 DATUM 20190711 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information inför utrikesrådet från tillförordnat utrikesråd för politiska frågor Carl-Magnus Nesser, politisk sakkunnig Louise Bjarke, ambassadör Håkan Emsgård, kansliråd

2019-07-11

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:40 (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:830 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02382 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:830 av Magnus Oscarsson KD MSB:s ansvar vid torkkatastrofer Magnus Oscarsson har frågat mig om vilka åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att förtydliga instruktionerna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Svarsdatum: 2019-07-11 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:830 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:821 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:821 av Hans Wallmark M om UNDP:s förtroendespricka Hans Wallmark har frågat mig om regeringen och jag har tagit några kontakter med UNDP för att hantera efterverkningarna av organisationens framskjutna arrangemang i Stockholm. Sverige har en nära relation till

Svarsdatum: 2019-07-11 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:821 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:822 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:822 Hans Wallmark M Rysslands rösträtt i Europarådet Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ändra Sveriges förhållande till Ryssland efter den illegala annekteringen av Krim 2014 genom att medverka till avveckling

Svarsdatum: 2019-07-10 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:822 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:820 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:820 av Robert Hannah L Prideparaden i Tbilisi Robert Hannah har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att stötta Tbilisi Pride och pressa den georgiska regeringen så att den uppskjutna prideparaden kan genomföras. Georgien är ett

Svarsdatum: 2019-07-10 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:820 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:818 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:818 av Håkan Svenneling V om Sveriges diplomatiska relationer med Slovenien Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att utveckla de diplomatiska relationerna med Slovenien genom att till exempel öppna en ambassad i Ljubljana. Jag delar Håkan

Svarsdatum: 2019-07-10 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:818 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:817 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02237/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:817 av Jens Holm V Stöd för förnybar diesel i lantbruket Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att framtida stöd till lantbruket inte utgår från användningen av fossila drivmedel. Statens jordbruksverk Jordbruksverket

Svarsdatum: 2019-07-10 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:817 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:815 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:815 av Lars Beckman M Rovdjur Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att riksdagens beslut om utbredningsområdet för rovdjur ska gälla hela Sverige förutom i alpina regioner och Gotland nu när regeringens myndighet har beslutat att vargjakt inte ska ske. Naturvårdsverket har

Svarsdatum: 2019-07-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:815 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:814 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:813 av Johan Forssell M Barn till IS-anhängare samt svar på fråga 2018/19:814 av Hans Wallmark M Hantering av barn till IS-anhängare Johan Forsell har frågat justitie- och inrikesministern om det pågår ett arbete för att till Sverige ta barn

Svarsdatum: 2019-07-09 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:814 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (doc, 219 kB) Svar på skriftlig fråga 2018/19:814 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:813 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:813 av Johan Forssell M Barn till IS-anhängare samt svar på fråga 2018/19:814 av Hans Wallmark M Hantering av barn till IS-anhängare Johan Forsell har frågat justitie- och inrikesministern om det pågår ett arbete för att till Sverige ta barn

Svarsdatum: 2019-07-09 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:813 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (doc, 219 kB) Svar på skriftlig fråga 2018/19:813 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:810 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02224/SMF Näringsdepartementet Landsbygd sminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:810 Elin Segerlind V Nyckelbiotopsbegreppet Elin Segerlind har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att säkerställa att nyckelbiotopsbegreppet inte urholkas och att skogar med höga naturvärden inte avverkas. Begreppet

Svarsdatum: 2019-07-08 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:810 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

EU-nämndens dokument 2018/19:47

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2018/19:47 DATUM 2019-07-05 TID 10.00 10.56 10.56 11.08 11.08 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt

2019-07-05

EU-nämndens dokument 2018/19:47 (docx, 51 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/01985/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:834 av Mikael Larsson C Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden Mikael Larsson har frågat mig hur jag tänker säkerställa att auktionen av 5G 3,5-gigahertzbandet sker på ett sådant sätt att konkurrensen och

Svarsdatum: 2019-07-04 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:819 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:819 av Robert Hannah L Internationella surrogatarrangemang Robert Hannah har frågat mig om regeringen tänker lyda Högsta domstolens uppmaning om att göra om vårdnadsreglerna så att barn som föds genom internationella surrogatarrangemang får rätt till sina vårdnadshavare. Att alla barn i Sverige har

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:819 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)