Dokument & lagar (601 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 20160407 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. 2 Mineralpolitik NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2016-04-07

Näringsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 20160322 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Näringspolitik NU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2016-03-22

Näringsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 20160317 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Politik för hållbart företagande NU12 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:69 om politik för hållbart

2016-03-17

Näringsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 20160310 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar NU11 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-03-10

Näringsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 20160303 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet och tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara vid sammanträdespunkten

2016-03-03

Näringsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 20160225 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 Information från regeringen Statssekreterare Catharina Espmark, rättssakkunniga Linda Kullberg och kansliråd Claes Almberg,

2016-02-25

Näringsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 20160211 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12. 2 Information från Swedish Standards Institute SIS Verkställande direktör Thomas Idermark, lämnade information om betydelsen

2016-02-11

Näringsutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 20160128 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Handelspolitik NU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om handelspolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2016-01-28

Näringsutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 20160121 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen NU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:33 om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

2016-01-21

Näringsutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 20151210 TID 08.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnade information om dels regeringens skrivelse om exportstrategin, dels regeringens skrivelse om politik

2015-12-10

Näringsutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 20151208 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet, lämnade information inför möte med

2015-12-08

Näringsutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 20151126 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 budgetpropositionen när det gäller

2015-11-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 20151124 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 budgetpropositionen när

2015-11-24

Näringsutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 20151117 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Nils Vikmång om regeringens förslag till ståndpunkt

2015-11-17

Näringsutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 20151112 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Statliga företag NU4 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:140 om 2015 års redogörelse för företag med statligt

2015-11-12

Näringsutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 20151105 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Information från Statistiska centralbyrån Expert Hans-Olof Hagén, enhetschef Helena Fredin och projektledare Sven Silvander

2015-11-05

Näringsutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 20151022 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Yttrande till finansutskottet NU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:1

2015-10-22

Näringsutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 20151013 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1. 2 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 NU6 Utskottet fortsatte behandlingen

2015-10-13

Näringsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 20150924 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:40. 2 Nordisk balansavräkning NU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:112 om nordisk balansavräkning och

2015-09-24

Näringsutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40 DATUM 20150827 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Miljö- och energidepartementet Statsrådet Ibrahim Baylan lämnade information om regeringens syn på det energipolitiska läget och beskeden rörande svensk kärnkraft. Vid besöket

2015-08-27