Dokument & lagar (363 träffar)

Civilutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-05-12 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor CU29 Utskottet behandlade proposition 2019/20:163 och motion. Utskottet

2020-05-12

Civilutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-05-07 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Johan Löfstrand

2020-05-07

Civilutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-05-07 TID 9.459.50 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:31, protokoll 2019/20:32 och protokoll 2019/20:33. 2 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet CU23

2020-05-07

Civilutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 39 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-05-05 TID 11.00 12.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk:

2020-05-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-05-05 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-05-05

Civilutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 42 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-04-30 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-04-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 33 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-04-29 TID 09.00 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20:30 och 31. 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU15 Utskottet fortsatte beredningen av motioner om naturvård

2020-04-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 35 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-04-28 TID 17.00 17.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29. 2 Cirkulär ekonomi MJU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om cirkulär ekonomi. Utskottet justerade

2020-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 35 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-04-28 TID 11.30 12.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 32 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-23 TID 09.50 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20:27 och 28. 2 Kemikaliepolitik MJU14 Utskottet fortsatte beredningen av motioner om kemikaliepolitik. Utskottet

2020-04-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 36 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-23 TID 08.00 09.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt fem tjänstemän från

2020-04-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-04-23 TID 9.1510.00 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-23

Civilutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 42 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-23 TID 8.408.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29 och protokoll 2019/20:30. 2 Bostadspolitik CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2020-04-23

Civilutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 36 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-21 TID 11.00 13.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per

2020-04-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 36 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-16 TID 09.00 09.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per

2020-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 37 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-04-16 TID 08.40 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ordförande Ulrika Heie C valdes till ordförande under Kristina Yngwes C tjänstledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll

2020-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 35 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-16 TID 11.3012.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-16

Civilutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-16 TID 9.359.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:26, protokoll 2019/20:27 och protokoll 2019/20:28. 2 Ersättningsrätt och insolvensrätt CU12 Utskottet

2020-04-16

Civilutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-14 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-14

Civilutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 32 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-04-02 TID 9.35 10.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta de ordinarie ledamöter och suppleanter som framgår av bilaga 1 att vara

2020-04-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 31 kB)