Dokument & lagar (107 träffar)

Civilutskottets protokoll 2008/09:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-05-05 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 april 2009. 2 Ny kommissionslag Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:88 om ny kommissionslag. Utskottet beslutade i enlighet med vad

2009-05-05

Civilutskottets protokoll 2008/09:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-04-29 TID kl. 08.30-08.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 21 april 2009. 2 Yttrande till MJU Fortsattes behandlingen av yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2008/09:146 om prövning

2009-04-29

Civilutskottets protokoll 2008/09:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-04-21 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 16 april 2009. 2 Insolvens- och utsökningsrätt Fortsattes behandlingen av motioner om insolvens- och utsökningsrätt. Utskottet beslutade i enlighet

2009-04-21

Civilutskottets protokoll 2008/09:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-04-16 TID kl. 09.30-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 2 april 2009. 2 EU-information från regeringen Departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreterarna

2009-04-16

Civilutskottets protokoll 2008/09:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-04-02 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 24 mars 2009. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lindrot, vice ordföranden Kerstin Sjöström och sekreteraren Ronny Svensson

2009-04-02

Civilutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-03-24 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 19 mars 2009. 2 Information Professorn i rättsvetenskap Johanna Schiratzki, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet informerade om lagstiftningen

2009-03-24

Civilutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-03-19 TID kl. 09.30-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 mars 2009. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Ämnesrådet Kristina Holmgren, kansliråden Johan Schelin och Jonas Pontén, rättssakkunnige

2009-03-19

Civilutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-03-12 TID kl. 09.30-10.05, 10.25-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 10 mars 2009. 2 Naturresursfrågor och vattenrätt Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor. Utskottet beslutade i enlighet

2009-03-12

Civilutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-10 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 26 februari 2009. 2 Äktenskapsfrågor Behandlades proposition 2008/09:80 om äktenskapsfrågor jämte motioner. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

2009-03-10

Civilutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-26 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 19 februari 2009. 2 Plan- och byggfrågor Föredrogs och behandlades motioner om plan- och byggfrågor väckta under den allmänna motionstiden 2008/09:

2009-02-26

Civilutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-02-19 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 17 februari 2009. 2 Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:84 Stiftelser frågor om registrering

2009-02-19

Civilutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-17 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 februari 2009. 2 Könsneutrala äktenskap Anmäldes fråga om inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag om könsneutrala äktenskap. Utskottet

2009-02-17

Civilutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-12 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 10 februari 2009. 2 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor Fortsattes behandlingen av motioner om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

2009-02-12

Civilutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-02-10 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 januari 2009. 2 Information från regeringen Statssekreteraren Magnus G Graner, politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, ämnesrådet Kristina Holmgren,

2009-02-10

Civilutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-01-29 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 januari 2009. 2 Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Föredrogs och behandlades proposition 2008/09:84 om stiftelser frågor om

2009-01-29

Civilutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-27 TID kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 januari 2009. 2 Information från regeringen Statssekreteraren Dan Ericsson, politiskt sakkunnige Daniel Liljeberg och departementsrådet Anders

2009-01-27

Civilutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2009-01-15 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 16 december 2008. 2 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:71 om ändringar i EG:s redovisningsdirektiv,

2009-01-15

Civilutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-02 TID kl. 11.20-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 Beslutades att p.g.a. tågförseningar, påbörja dagens sammanträde kl. 11.20. 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 november 2008. 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,

2008-12-02

Civilutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Medgivande Utskottet medgav med stöd av 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att ledamoten Hannah Bergstedt får närvara vid dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering

2008-11-20

Civilutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-18 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 november 2008. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren, ämnessakkunnige Johan

2008-11-18