Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-23 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:18. 2 Konsumenträtt CU15 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Preliminär plan Behandlades fråga om fastställande

2012-02-23

Civilutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-16 TID 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Aktuella EU-frågor Tjänstemän från Justitiedepartementets konsumentenhet informerade utskottet om DOCVARIABLE Rub

2012-02-16

Civilutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med statssekreteraren

2012-02-14

Civilutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-02-02 TID 09.30-10.25, 10.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:15. 2 Insolvens- och utsökningsrätt CU19 Utskottet behandlade motioner. I ärendet lämnades information av statssekreteraren

2012-02-02

Civilutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-01-31 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:14. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk m.fl.Utbildningsdepartementet, informerade utskottet

2012-01-31

Civilutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2012-01-26 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:13 2 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision CU21 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2012-01-26

Civilutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2012-01-19 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:12 2 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:12

2012-01-19

Civilutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om direktivförslaget

2011-12-15

Civilutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-13 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10 2 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2010/11:163 och

2011-12-13

Civilutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-12-08 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9. 2 Associationsrätt CU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande

2011-12-08

Civilutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-12-01 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 Budgetpropositionen CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 Utgiftsområde 18 jämte motioner.

2011-12-01

Civilutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-24 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:7. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslaget om

2011-11-24

Civilutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-17 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:6. 2 EU-förslag om en gemensam europeisk köplag Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2011 635. Ärendet bordlades

2011-11-17

Civilutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5 2 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:164. Utskottet

2011-11-10

Civilutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-11-08 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:4 2 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2011-11-08

Civilutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-25 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3 med den ändringen att den beslutade studieresan till Oslo äger rum den 58 februari 2012. 2 Budgetpropositionen CU1y Utskottet

2011-10-25

Civilutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-18 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2 2 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Utskottet behandlade proposition 2010/11:149

2011-10-18

Civilutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-11 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:1. 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att föredraganden Roger Berggren från närings-utskottets kansli fick

2011-10-11

Civilutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-20 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande förslaget till Europaparlamentets

2011-09-20

Civilutskottets protokoll 2009/10:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-15 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 juni 2010. 2 Information från regeringen Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Alexander Ramsay och

2010-06-15