Dokument & lagar (167 träffar)

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12

Näringslivets självregleringsorgan utvecklingen sedan 2003 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-90-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:RFR12 Förord Civilutskottet beslutade den 15 december 2009 att ge utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst i uppdrag att uppdatera en kartläggning

2010-06-11

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12 (pdf, 741 kB)

Civilutskottets protokoll 2009/10:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-06-08 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 juni 2010. 2 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:122 om obehöriga transaktioner

2010-06-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-06-03 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 maj 2010. 2 Uppföljningsprojekt Utvärderaren Gün Sahin från utredningstjänsten, utvärderings- och forskningsfunktionen, redovisade ett utkast

2010-06-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-27 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 maj 2010. 2 Yttrande till JuU Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:215 om mark- och miljödomstolar

2010-05-27

Civilutskottets protokoll 2009/10:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-25 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 maj 2010. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

2010-05-25

Civilutskottets protokoll 2009/10:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-05-18 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 6 maj 2010. 2 Överläggning Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen

2010-05-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-05-06 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 maj 2010. 2 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Behandlades proposition 2009/10:142 om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

2010-05-06

Civilutskottets protokoll 2009/10:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-05-04 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 april 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med förbundsordföranden Lars-Göran Pettersson, förbundsstyrelseledamoten Helena Jonsson

2010-05-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-29 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 april 2010. 2 Tillsyn av överförmyndarna Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2009/10:RRS23 om tillsyn av överförmyndarna.

2010-04-29

Civilutskottets protokoll 2009/10:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-27 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 april 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med chefsjuristen Åke Rådberg, Sveriges Byggindustrier BIprofessorn Thomas Kalbro, Institutionen

2010-04-27

Civilutskottets protokoll 2009/10:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-20 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 april 2010. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med konsumentministern Nyamko

2010-04-20

Civilutskottets protokoll 2009/10:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-15 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 april 2010. 2 En nedre promillegräns för sjöfylleri Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:76 samt motioner om en nedre promillegräns

2010-04-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-08 TID kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 mars 2010. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Claes Norgren, Elisabeth Carlsund och Cecilia Dittmer från Riksrevisionen informerade

2010-04-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-25 TID kl. 09.30-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 mars 2010. 2 Information från regeringen om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Magnus Medin, rättssakkunniga

2010-03-25

Civilutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-18 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 mars 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lennartsson och Christer Karlsson från ST inom Flygledningen med anledning

2010-03-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-11 TID kl. 08.30-08.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 mars 2010. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över Europa 2020 En strategi för smart och

2010-03-11

Civilutskottets protokoll 2009/10:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-09 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 mars 2010. 2 Information från regeringen Miljöministern Andreas Carlgren, statsekreteraren Elisabet Falemo och kanslirådet Camilla Adolfsson,

2010-03-09

Civilutskottets protokoll 2009/10:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-04 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 februari 2010. 2 Fastighetsrätt Fortsattes behandlingen av motioner om fastighetsrätt. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av

2010-03-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-18 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 februari 2010. 2 Upphävande av förköpslagen Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:82 om upphävande av förköpslagen och den med anledning

2010-02-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-11 TID kl. 09.30-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 februari 2010. 2 Byggfrågor Föredrogs och behandlades motioner om byggfrågor från den allmänna motionstiden 2009/10 och redogörelse 2009/10:RRS3

2010-02-11