Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2009/10:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-09 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 februari 2010. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Magnus Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren, departementssekreterarna Magnus

2010-02-09

Civilutskottets protokoll 2009/10:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-02-04 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 28 januari 2010. 2 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:61 om en sänkning av kapitalkravet

2010-02-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-28 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 21 januari 2010. 2 Överläggningar med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2010-01-28

Civilutskottets protokoll 2009/10:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2010-01-21 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 december 2009. 2 Grönbok om sammankoppling av företagsregister Fortsattes behandlingen av grönbok om sammankoppling av företagsregister. Anmäldes

2010-01-21

Civilutskottets protokoll 2009/10:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-12-15 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 december 2009. 2 Information från regeringen Ämnesrådet Torbjörn Malm och rättssakkunnige Patrik Skogh från Justitiedepartementet informerade

2009-12-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-08 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 december 2009. 2 Konsumentfrågor och sms-lån Fortsattes behandlingen av motioner om konsumentfrågor och sms-lån. Utskottet beslutade i enlighet

2009-12-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-12-03 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 26 november 2009. 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Fortsattes behandlingen av budgetproposition

2009-12-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-26 TID kl. 10.45-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Johan Löfstrand s till ordförande t.o.m. den 27 november 2009 under Carina Mobergs förlängda ledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering

2009-11-26

Civilutskottets protokoll 2009/10:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-12 TID kl. 09.30-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 5 november 2009. 2 Uppvaktning från Sveriges Kommuner och Landsting SKL En uppvaktning ägde rum med ordföranden Anneli Hulthén sGöteborgs stad, Stefan

2009-11-12

Civilutskottets protokoll 2009/10:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-05 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 november 2009. 2 En ny Luganokonvention Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:205 om en ny Luganokonvention. Utskottet beslutade i enlighet

2009-11-05

Civilutskottets protokoll 2009/10:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-11-03 TID kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Johan Löfstrand s till ordförande fr.o.m. den 3 november 2009 t.o.m. den 25 november 2009 under Carina Mobergs ledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart

2009-11-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-20 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 oktober 2009. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens förslag till utgiftsramar

2009-10-20

Civilutskottets protokoll 2009/10:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-13 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 1 oktober 2009. 2 Information från regeringen Statsrådet Nyamko Sabuni, stabschefen Karin Karlsbro, kansliråden Sophie Nordström och Sophia Metelius

2009-10-13

Civilutskottets protokoll 2009/10:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-10-01 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen Överläggning ägde rum med statssekreteraren Magnus Graner, åtföljd av politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, rättschefen Dag Mattsson

2009-10-01

Civilutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-01 TID kl. 08.30-09.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till SkU Behandlades fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. samt de med anledning av propositionen väckta motionerna 2006/07:

2007-06-01

Civilutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-05-22 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 maj 2007. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Dag Mattsson, ämnesrådet Kristina Holmgren,

2007-05-22

Civilutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-15 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Medgivande Beslutades att politiska sekreterare får närvara vid utfrågningen av professorn Maarit Janterä Jareborg. Beslutades vidare att politiska sekreterare i framtiden får närvara vid liknande utfrågningar.

2007-05-15

Civilutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-08 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 EU-information om konsumentfrågor Ämnessakkunnige Henrik Holmberg från Justitiedepartementet, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren Jenny Jensen från Integrations- och jämställdhetsdepartementets

2007-05-08

Civilutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-04-26 TID kl. 09.30-09.40, 09.45-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 24 april 2007. 2 Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:50 om vissa

2007-04-26

Civilutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-04-24 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 17 och 19 april 2007. 2 Vissa bostadspolitiska åtgärder Föredrogs proposition 2006/07:61 om vissa bostadspolitiska åtgärder samt de med anledning

2007-04-24