Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-04-19 TID kl. 08.30-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Civilutskottet höll en offentlig utfrågning i förstakammarsalen på temat Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt Anföranden hölls av Boverket: Experten Rolf-Erik Román Ekonomen Hans-Åke

2007-04-19

Civilutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-17 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 april 2007. 2 Planfrågor Fortsattes behandlingen av motioner om planfrågor. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet

2007-04-17

Civilutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-12 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 mars 2007. 2 Översynen av konsumentregelverket Fortsattes behandlingen av grönboken om översynen av konsumentregelverket. Utskottet beslutade

2007-04-12

Civilutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-03-29 TID kl. 09.30-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 mars 2007. 2 Utfrågning En utfrågning ägde rum med särskilda utredaren Charlotta Jaensson, Nationell bostadssamordnare. 3 Namnlagen Fortsattes

2007-03-29

Civilutskottets protokoll 2006/07:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-03-27 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 22 mars 2007. 2 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS26 angående

2007-03-27

Civilutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-22 TID kl. 09.30-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 mars 2007. 2 Överläggning med regeringen rörande Rom III Överläggningar ägde rum med statssekreteraren Magnus G Graner, åtföljd av rättschefen

2007-03-22

Civilutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-20 TID kl. 11.00-11.25, 11.30-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 mars 2007. 2 Naturresursfrågor och vattenrätt Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor och vattenrätt. Utskottet

2007-03-20

Civilutskottets protokoll 2006/07:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-03-15 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 mars 2007. 2 Förenklat utmätningsförfarande Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:34 om förenklat utmätningsförfarande. Utskottet beslutade

2007-03-15

Civilutskottets protokoll 2006/07:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-03-13 TID kl. 11.00-13.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 1 mars 2007. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med Britt Gisselberg, Bengt Johansson och Nils-Evert Andersson från Nackskadeförbundet. 3

2007-03-13

Civilutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-03-01 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 februari 2007. 2 Hyresrätt m.m. Fortsattes behandlingen av motioner om hyresrätt m.m. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av

2007-03-01

Civilutskottets protokoll 2006/07:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-02-27 TID kl. 11.00-12.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 februari 2007. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med chefen för marknadskommunikation Göran Andreasson, Cementa, verkställande direktören

2007-02-27

Civilutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-02-20 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 februari 2007. 2 Utfrågning Rikskronofogden Eva Liedström Adler och verksjuristen Peter Löfgren från Kronofogdemyndigheten informerade om Skatteverkets

2007-02-20

Civilutskottets protokoll 2006/07:15

PROTOKOLL dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T14:43:00Z 2007-02-20T14:43:00Z 3 554 2942 Sveriges Riksdag 145920 24 6 3490 9.2720 BF5F203D-040C-4AEF-A4C5-B2AD3DFACF18 Protokoll utskottsdokument Civilutskottet 2007-02-15 Protokoll utskottssammanträde 2006/07:15

2007-02-15

Civilutskottets protokoll 2006/07:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-13 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 1 februari 2007. 2 Skadestånd och bodelning Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:32 om skadestånd och bodelning samt motionerna väckta

2007-02-13

Civilutskottets protokoll 2006/07:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-02-01 TID kl. 09.30-10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 30 januari 2007. 2 Bostadsförsörjningsfrågor Fortsattes behandlingen av motioner om bostadsförsörjningsfrågor. Utskottet beslutade att bordlägga

2007-02-01

Civilutskottets protokoll 2006/07:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-01-30 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 januari 2007. 2 Associationsrättsliga frågor Behandlades motioner om associationsrättsliga frågor. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

2007-01-30

Civilutskottets protokoll 2006/07:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2007-01-25 TID kl. 09.30-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 23 januari 2007. 2 Bostadsförsörjningsfrågor Behandlades motioner om bostadsförsörjningsfrågor. Som ett led i behandlingen av ärendet ägde en uppvaktning

2007-01-25

Civilutskottets protokoll 2006/07:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2007-01-23 TID kl. 11.00-12.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 7 december 2006. 2 Sjöfylleri Fortsattes behandlingen av motioner om sjöfylleri. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet

2007-01-23

Civilutskottets protokoll 2006/07:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM 2006-12-07 TID kl. 09.00-09.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 30 november 2006. 2 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:6

2006-12-07

Civilutskottets protokoll 2006/07:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-11-30 TID kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 28 november 2006. 2 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:6

2006-11-30