Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2006/07:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM 2006-11-28 TID kl. 11.00-13.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 23 november 2006. 2 Begäran om uppvaktning Anmäldes och utdelades en från Sigtuna kommun inkommen skrivelse med begäran att få uppvakta utskottet

2006-11-28

Civilutskottets protokoll 2006/07:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-11-23 TID kl. 9.30-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll från den 21 november 2006. 2 EU-information om konsumentfrågor Statssekreteraren Christer Hallerby, departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Sophie Nordström

2006-11-23

Civilutskottets protokoll 2006/07:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-21 TID kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 16 november 2006. 2 Fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. januari 2007 Utskottet beslutade fastställa den

2006-11-21

Civilutskottets protokoll 2006/07:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-11-16 TID kl. 09.30-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 14 november 2006. 2 Ändringar i luftfartslagen Föredrogs och behandlades proposition 2005/06:3 om ändringar i luftfartslagen. Utskottet beslutade

2006-11-16

Civilutskottets protokoll 2006/07:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-11-14 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 november 2006. 2 Yttrande till FiU Behandlades frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:1 såvitt gäller förslag till

2006-11-14

Civilutskottets protokoll 2006/07:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-11-09 TID kl. 09:30-10:25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottets protokoll från den 10 oktober 2006 justerades. 2 Arbetsrutiner och procedurfrågor Utskottet beslutade att ställa sig bakom den som bilaga 2 till protokollet fogade promemorian

2006-11-09

Civilutskottets protokoll 2006/07:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM 2006-10-10 TID kl. 14.00-14.40 1 Valda ledamöter och suppleanter Antecknades att talmannen med stöd av tilläggsbestämmelsen 4.12.1 riksdagsordningen låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 14.00. Enligt från kammaren inkommet meddelandet om riksdagsbeslut

2006-10-10