Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-20 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande förslaget till Europaparlamentets

2011-09-20

Civilutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2012-01-26 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:13 2 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision CU21 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2012-01-26

Civilutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2012-01-19 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:12 2 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:12

2012-01-19

Civilutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-01-31 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:14. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk m.fl.Utbildningsdepartementet, informerade utskottet

2012-01-31

Civilutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med statssekreteraren

2012-02-14

Civilutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5 2 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:164. Utskottet

2011-11-10

Civilutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om direktivförslaget

2011-12-15

Civilutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-23 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:18. 2 Konsumenträtt CU15 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Preliminär plan Behandlades fråga om fastställande

2012-02-23

Civilutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-15 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Planering och byggande CU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till utskottets

2012-03-15

Civilutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-16 TID 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Aktuella EU-frågor Tjänstemän från Justitiedepartementets konsumentenhet informerade utskottet om DOCVARIABLE Rub

2012-02-16

Civilutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20 och 2011/12:21. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum

2012-03-13

Civilutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID 09.00-10.10, 10.25-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning på temat bluffakturor hur kan problemet lösas Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga

2012-03-01

Civilutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-28 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Insolvens- och utsökningsrätt CU19 Utskottet beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet vid ett senare tillfälle.

2012-02-28

Civilutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-02-02 TID 09.30-10.25, 10.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:15. 2 Insolvens- och utsökningsrätt CU19 Utskottet behandlade motioner. I ärendet lämnades information av statssekreteraren

2012-02-02

Civilutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-05-08 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 Stärkt skydd för barn i internationella situationer CU23 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:85

2012-05-08

Civilutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-05-29 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:31. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om arvsförordningen

2012-05-29

Civilutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-05-22 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:30. 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära

2012-05-23

Civilutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-06-12 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:32. 2 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2010/11:163

2012-06-12

Civilutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-05-10 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29. 2 Vårändringsbudgeten för 2012 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2011/12:99

2012-05-10

Civilutskottets protokoll 2009/10:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-08 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 december 2009. 2 Konsumentfrågor och sms-lån Fortsattes behandlingen av motioner om konsumentfrågor och sms-lån. Utskottet beslutade i enlighet

2009-12-08