Dokument & lagar (167 träffar)

Civilutskottets protokoll 2009/10:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-12 TID kl. 09.30-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 5 november 2009. 2 Uppvaktning från Sveriges Kommuner och Landsting SKL En uppvaktning ägde rum med ordföranden Anneli Hulthén sGöteborgs stad, Stefan

2009-11-12

Civilutskottets protokoll 2009/10:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-12-03 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 26 november 2009. 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Fortsattes behandlingen av budgetproposition

2009-12-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-13 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 1 oktober 2009. 2 Information från regeringen Statsrådet Nyamko Sabuni, stabschefen Karin Karlsbro, kansliråden Sophie Nordström och Sophia Metelius

2009-10-13

Civilutskottets protokoll 2009/10:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-10-01 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen Överläggning ägde rum med statssekreteraren Magnus Graner, åtföljd av politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, rättschefen Dag Mattsson

2009-10-01

Civilutskottets protokoll 2009/10:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-05 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 november 2009. 2 En ny Luganokonvention Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:205 om en ny Luganokonvention. Utskottet beslutade i enlighet

2009-11-05

Civilutskottets protokoll 2009/10:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-20 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 oktober 2009. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens förslag till utgiftsramar

2009-10-20

Civilutskottets protokoll 2009/10:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-11-03 TID kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Johan Löfstrand s till ordförande fr.o.m. den 3 november 2009 t.o.m. den 25 november 2009 under Carina Mobergs ledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart

2009-11-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-26 TID kl. 10.45-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Johan Löfstrand s till ordförande t.o.m. den 27 november 2009 under Carina Mobergs förlängda ledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering

2009-11-26

Civilutskottets protokoll 2009/10:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-05-04 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 april 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med förbundsordföranden Lars-Göran Pettersson, förbundsstyrelseledamoten Helena Jonsson

2010-05-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-25 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 maj 2010. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

2010-05-25

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12

Näringslivets självregleringsorgan utvecklingen sedan 2003 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-90-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:RFR12 Förord Civilutskottet beslutade den 15 december 2009 att ge utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst i uppdrag att uppdatera en kartläggning

2010-06-11

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12 (pdf, 741 kB)

Civilutskottets protokoll 2009/10:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-06-03 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 maj 2010. 2 Uppföljningsprojekt Utvärderaren Gün Sahin från utredningstjänsten, utvärderings- och forskningsfunktionen, redovisade ett utkast

2010-06-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-06-08 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 juni 2010. 2 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:122 om obehöriga transaktioner

2010-06-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-27 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 maj 2010. 2 Yttrande till JuU Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:215 om mark- och miljödomstolar

2010-05-27

Civilutskottets protokoll 2009/10:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-15 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 juni 2010. 2 Information från regeringen Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Alexander Ramsay och

2010-06-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-08 TID kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 mars 2010. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Claes Norgren, Elisabeth Carlsund och Cecilia Dittmer från Riksrevisionen informerade

2010-04-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-11 TID kl. 08.30-08.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 mars 2010. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över Europa 2020 En strategi för smart och

2010-03-11

Civilutskottets protokoll 2009/10:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-05-06 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 maj 2010. 2 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Behandlades proposition 2009/10:142 om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

2010-05-06

Civilutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-18 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 mars 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lennartsson och Christer Karlsson från ST inom Flygledningen med anledning

2010-03-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-29 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 april 2010. 2 Tillsyn av överförmyndarna Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2009/10:RRS23 om tillsyn av överförmyndarna.

2010-04-29